238 Ermelose ondernemers vroegen NOW-uitkering aan

ERMELO/ REGIO - Het kabinet heeft de afgelopen maanden de banen en inkomens van mensen willen beschermen met een economisch noodpakket. Twee belangrijke maatregelen daarvan zijn de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met deze regelingen zijn miljoenen mensen geholpen.

Bijna 140.000 bedrijven hebben gebruik gemaakt van een noodhulpregeling van de overheid. In totaal kregen zij bijna 8 miljard euro overgemaakt om tijdens de coronacrisis het loon van hun personeel te kunnen blijven betalen. Bijna 10 miljoen euro was er voor de gemeente Ermelo. 238 Ermelose ondernemers vroegen deze NOW-uitkering aan. Het UWV heeft een complete lijst openbaar gemaakt met alle bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, die gold van maart tot met mei. Op die lijst staat welk bedrag elk bedrijf heeft ontvangen.

De NOW is bedoeld voor bedrijven die minder omzet draaien vanwege de coronacrisis. Zij krijgen een deel van hun loonkosten vergoed.