Begrotingstekort krimpt

ERMELO – Vanmorgen presenteerde wethouder Wouter Vogelsang (financiën) de begroting 2021 tot 2024 met een lach. Het college heeft, naast een sluitende begroting in 2021, het tekort van 2022-2023 verkleind van 1,4/1,5 miljoen naar 800.000 á 900.000 euro.

Een combinatie van het opschuiven van investeringen in de tijd, die daardoor ook realistischer zijn, en een hogere algemene uitkering van het Rijk hebben hieraan bijgedragen. Toch spreekt de wethouder die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke portemonnee van een stressvolle baan en slapeloze nachten. Daarnaast ontkomen we volgens Vogelsang ook niet aan de OZB verhogingen in 2021 (18,9%) en 2022 (8,7%). ,,Maar mensen die een hond hebben, gaan nauwelijks meer betalen,” aldus Vogelsang, daarmee onderstrepend dat de hondenbelasting nu echt van tafel gaat.

Plannen heroverwegen

Hoewel het begrotingsjaar 2021 nu structureel sluitend is, komt er dit najaar nog een Heroverwegingstraject. Vogelsang wil daar nog geen uitspraken over doen, maar de verwachting is dat de raad de heroverwegingsvoorstellen van het college volgende week in eerste concept tegemoet kunnen zien. Vogelsang: ,,Het streven is en blijft om in deze raadsperiode weer een volledig sluitende meerjarenbegroting te hebben.” Feit blijft dat de gemeente structureel te weinig geld krijgt van het Rijk. Met name op het Sociale Domein lopen de kosten op.  Daarnaast moeten pijplijnonderwerpen nog worden teruggebracht naar een minimum.

Protest

Overigens zijn er nogal wat factoren die de cijfers de komende maanden kunnen beïnvloeden. Zo is nog niet te overzien wat de coronacrisis met zich meebrengt. Ook de herijking van het gemeentefonds zal, zoals het er nu uitziet, een financieel debacle worden voor met name kleinere gemeenten. ,,Dat laatste, daar ben ik nog niet van overtuigd,” stelt Vogelsang, die in juni zelf in Den Haag is wezen protesteren. Ook is er nog een zogeheten 'opschalingskorting' die werd opgelegd toen het kabinet nog van plan was gemeenten te laten fuseren tot minstens 100.000 inwoners. ,,Ook daarover is veel protest,” aldus de Ermelose wethouder.

Lastendruk

Sinds 2019 is de lastendruk voor de Ermeloërs toegenomen. Ook in 2021 leidt dit tot belastingverhogingen. De gemeente Ermelo haalt 28,1 miljoen euro op met lokale heffingen. Dat is 2,5 miljoen euro meer dan vorig jaar. Ook van het rijk krijgt de gemeente Ermelo 1,5 miljoen meer. De uitgaven van de gemeente Ermelo zijn voor 2021 dan ook begroot op 81,6 miljoen, 4 miljoen meer dan in 2020. Dit is deels nodig voor Jeugdzorg, maar 2,5 miljoen is nodig voor de loonsverhoging, die vastgelegd is door de rijksoverheid.