Chronisch tekort aan parkeerplaatsen

ERMELO - Er wordt al een aantal jaren gesproken over de komst van een Jumbo supermarkt in Ermelo. Dit lijkt nu concreet te worden aangezien er een plan ligt waarbij de eigenaar van HEMA Ermelo het pand in winkelcentrum De Enk wil ombouwen tot een Jumbo supermarkt. Hiervoor is echter op verschillende fronten overeenstemming nodig en dit is nog niet bereikt. ,,We staan er positief tegenover, maar de plannen moeten nog tot wasdom komen,” zegt wethouder Ronald van Veen.

Alle betrokkenen zien de meerwaarde van een supermarkt. Men spreekt over een belangrijke potentieel trekker voor De Enk en daarmee voor het centrum. Maar de eerste stap was dat de initiatiefnemer (Hema) een compleet en afdoende ruimtelijk plan zou indienen waarop uiterlijk eind 2021 zowel financieel als contractueel overeenstemming zou zijn bereikt. Dat is niet gelukt.

Kanttekeningen

Het college heeft in principe nog toegezegd mee te werken nu er sprake is van een mondelinge overeenstemming. Toch zijn er nog wel een aantal kanttekeningen. Zo blijkt er sprake te zijn van een tekort van 34 parkeerplaatsen. De initiatiefnemer zegt een oplossing te zien voor twintig parkeerplaatsen door het bestaande parkeerterrein opnieuw in te richten en door twee woningen aan de Groeneweg aan te kopen. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorwaarde. Er blijft een tekort van 14 parkeerplaatsen. De gemeente Ermelo heeft daarom geconcludeerd dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing. Temeer omdat Hema ook niet verdwijnt uit het winkelcentrum. Zeven jaar geleden verbouwde de eigenaar het gehele winkelpand en breidde ze het aantal winkel-vierkantemeters uit.

Supermarkt-meters 

Er is nog een voorwaarde. De gemeente Ermelo wil dat het totale aantal supermarkt-meters niet meer groeit. De komst van een Jumbo kan alleen als bijvoorbeeld de supermarkt-meters van het voormalig COOP-pand worden aangekocht en verplaatst worden naar het huidige HEMA pand. De voormalige COOP-locatie is dan niet meer beschikbaar als supermarkt. De gemeente Ermelo neemt geen actieve rol aan in het proces. Tijdens een vergadering van 17 januari 2023 is hier verduidelijking op gegeven. De gemeente Ermelo gaat bijvoorbeeld geen bedrijven rondom de HEMA aankopen zodat het parkeren daar opgelost kan worden. De plannen zijn in beginsel dus positief ontvangen. Voor het vervolgproces is echter nodig dat er aan alle voorwaarden wordt voldaan. De initiatiefnemer heeft tot 24 maart 2023 de tijd om met een nieuw ontwerp te komen. Pas dan kan er een intentieovereenkomst worden getekend.