C-Label voor kantoren straks verplicht

ERMELO - Een dak vol zonnepanelen, vijf laadpalen, goede klimaatbeheersing en zonwerend glas hebben de Poort van Veldzicht verduurzaamd, klaar voor de toekomst. Het kantorencomplex zorgt voor een minimale CO2 footprint.

Kantoren moeten in 2023 tenminste een energielabel C hebben. ,,Maar ondernemers moeten zoveel,” stelt Oene Venema, regiocoördinator van Energieke Regio Noord Oost Nederland. ,,Er komt teveel tegelijk op hen af. Er zit geen rust in.” Hij begeleidt bedrijven in het traject. ,,Het is vooral praktische bewustwording.” Energiebesparing is voor veel pandeigenaren vaak onbekend terrein. Ondernemers zijn vooral bezig met het leveren van producten en diensten. Venema merkt dat er vervolgens weinig tijd en ruimte overblijft om structureel aandacht te besteden aan iets wat relatief onbekend is.

Volgende generatie

De Poort van Veldzicht is inmiddels elf jaar oud. Eigenaren Heimen van Diest van Diama BV en de Veluwse Associatie hebben het traject om te verduurzamen uitbesteed aan de Energieke Regio. Van Diest ziet de aanpak deels als verdienmodel. ,,Tegelijkertijd is het belangrijk voor de volgende generatie. En het is toch grappig dat mensen met een elektrische auto op onze stroom weer naar huis kunnen rijden.” Huurders van de kantoorruimte worden met de genomen maatregelen ontzorgd. ,,Ze betalen marktconform all-in prijzen en weten daarmee exact waar ze aan toe zijn.”

Perspectief

Naar aanleiding van het Energieakkoord dat op 6 september 2013 werd gesloten, heeft de regering een label C-verplichting voor kantoren vastgesteld. Gekozen is voor de datum van 1 januari 2023, zodat de eigenaren van kantoorpanden de mogelijkheid hebben om voor financiering zorg te dragen en de label C-verplichting zoveel mogelijk in te passen in reguliere onderhoudsmomenten. Venema: ,,Wij zeggen: Laat je vooral niet gek maken en zorg dat je een plan van aanpak hebt..” Veel energiebesparende maatregelen zijn zeer eenvoudig toe te passen. ,,Alleen blijft de juiste informatievoorziening vaak achterwegen.” De regiocoördinator legt uit dat de Energieke Regio een onafhankelijke stichting is. ,,Wij willen vooral met de ondernemer meedenken, vanuit zijn perspectief.” Veel ondernemers op Kerkdennen hebben dit inmiddels ervaren. Een energiescan inclusief Plan van Aanpak helpt bedrijven om de puzzel van investeringen en besparingen inzichtelijk te maken. Vanuit Energieke Noord-Veluwse Bedrijven wordt deze energiescan inclusief Plan van Aanpak kosteloos aangeboden.

Criteria 

De meeste kantoren op industrieterrein Veldzicht voldoen aan de criteria van label C. Maar ook in deze gebouwen is heel veel te winnen. Veel eigenaren en huurders weten echter niet waar te beginnen. Volgens Venema is er vooral onbekendheid met de financiële voordelen van verduurzaming. Van Diest heeft zelfs label A in zijn pand. ,,Er zijn steeds meer duurzame ondernemers die dat A-label nodig hebben om te kunnen voldoen aan de eisen van hun klanten.” In de vergaderruimte moeten nog enkele lampen vervangen worden in led-lampen. ,,Dat zijn de laatste puntjes,” legt Van Diest uit. ,,Tegelijkertijd laat de foto zien dat er nog heel veel ruimte is op de daken op dit industrieterrein.” Nu lijkt 2023 nog even weg, maar ook nu al gelden er regels omtrent energielabels. Sinds 1 januari 2008 is het namelijk al verplicht om een geldig energielabel te hebben bij verkoop, verhuur of oplevering van een kantoorgebouw.

Wie ook energiezuinig wil ondernemen of gebruik wenst te maken van de kosteloze energiescan inclusief Plan van Aanpak kan contact opnemen met de Energieke Regio Noord Oost Nederland. www.ernon.nl