Hans de Haan wil graag deelnemen in volgend college

ERMELO – Wethouder Hans de Haan wil graag deel uitmaken van een volgend college. In 2018 verliet De Haan zijn positie in de VVD Provinciale Statenfractie voor zijn wethoudersfunctie. Nu stelt hij zich opnieuw beschikbaar voor een nieuwe termijn.

De VVD Ermelo heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Fractievoorzitter en lijsttrekker Herma van der Weide is trots. ,,We hebben samen met de leden eerst kort en bondig opgeschreven wat er in de huidige raadsperiode is bereikt. Daar is recent het bestemmingsplan Strand Horst bijgekomen. Maar de VVD Ermelo is nog lang niet klaar.” De partij wil dan ook graag door in de gemeenteraad en in het college.

Betaalbaar wonen

Goed en betaalbaar wonen is voor alle partijen een speerpunt. De VVD Ermelo formuleert dit als volgt: ‘We willen de komende 4 jaren alle regels die een snelle woningbouw vertragen terzijde stellen.’ Men wil bijvoorbeeld de bouw van Tiny houses en andere kleinschalige oplossingen stimuleren. Ook ziet de partij kansen door Een (tijdelijk) gedoogbeleid in te voeren op het langduriger bewonen van passende recreatiewoningen in de gebieden Horst en Telgt, Tonsel en Haspel.

Ondernemers

Naast de druk op de woningmarkt wil de VVD in de komende jaren meer aandacht voor ondernemers. Minder regels en meer ruimte om te ondernemen. Ook pleit men ervoor dat de gemeente opdrachten zoveel mogelijk geeft aan lokale ondernemers. ,,Wat ons betreft krijgen ondernemers meer mogelijkheden om creatief te ondernemen,” zegt Van der Weide. ,,Zelf kunnen zij het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag. We willen geen verplichting voor zondag openstelling.” In het liberale programma staat wat de VVD Ermelo wil in de komende raadsperiode, maar ook wat ze niet wil. Een voorbeeld van het laatste: niet bezuinigen op cultuur. Alle punten zijn kort en bondig beschreven in de thema's Wonen, Duurzaamheid en milieu, Sociaal domein, Economie, Infrastructuur en verkeer, Cultuur, Onderwijs, Sport en Bewegen, Financien. Geen wollige taal, maar heldere uitgangspunten en doelen.