Welke politieke partij gaat lokaal wat veranderen?

ERMELO - Welke politieke partij is voor en welke tegen windmolens in je achtertuin? En wie pakt het meest adequaat de druk op de woningmarkt aan? Met de Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht delen partijen hun verkiezingsprogramma’s en vertellen zij hun plannen om op 16 maart zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Aan de hand van verschillende stellingen zullen we de komende weken de standpunten naar voren brengen. Wie gaat lokaal wat veranderen?

De woningmarkt staat enorm onder druk. Er is nauwelijks nog keuze, wachtlijsten zijn lang en starters krijgen geen kans op een betaalbare woning. Er zijn veel extra woningen nodig en er wordt druk gediscussieerd of hoogbouw hierbij een oplossing zou kunnen zijn. Hoe kijken de verschillende Ermelose partijen hier naar? En wat is precies hoogbouw? 

Mogelijk

Officieel wordt de term hoogbouw gebruikt voor gebouwen waarin volgens het Bouwbesluit een lift vereist is, deze eis geldt vanaf vijf verdiepingen. Is dat reëel of zijn dat stadse fratsen? De SGP vindt dat hoogbouw mogelijk moet zijn. Lijsttrekker Leo van der Velden: ,,Maar dat is natuurlijk niet de oplossing voor alles. Wij gaan voor de goede mix. Het CDA Ermelo is geen voorstander van hoogbouw. Lijsttrekker Sarath Hamstra: ,,Wij zien een hoogte van vier bouwlagen als het maximum.” Om aan de grote behoefte voor huisvesting van jongeren en starters te voorzien wil het CDA incidenteel zes bouwlagen toestaan, mits architectonisch en landschappelijk inpasbaar.

Passende woningvormen

Ook Progressief Ermelo staat open voor een vorm van hoogbouw. ,,We moeten de komende jaren alle zeilen bijzetten om tot betaalbare woningen te komen,” reageert Bert Visser namens PE. ,,Er is behoefte aan passende (veelal kleinere) woonvormen voor jongeren en de toenemende groep ouderen. Met hoogbouw kan je sneller betaalbare en passende woningvormen realiseren.”

Moeilijk te realiseren

De ChristenUnie noemt het een makkelijke uitspraak. Ronald van Veen: ,,Maar het is nog moeilijker om deze te realiseren. Uit de burgerpeiling blijkt niet direct dat dit als wenselijk wordt geacht. Daarnaast kennen onze bestemmingsplannen vaak een beperking in bouwhoogte. Ook is er vaak maatschappelijke weerstand wanneer een initiatiefnemer hoger wil gaan bouwen.” Wel vindt hij het de moeite van het verkennen waard of hoogbouw een optie is op specifieke locaties zoals Veldwijk of Calluna. ,,Maar daarmee ga je niet direct sneller bouwen en zullen we de dorpse schaal en maat in acht moeten nemen.”
De VVD ziet, net als BurgerBelangen Ermelo, liever andere oplossingen. ,,Het dorpse karakter van Ermelo moet zo veel mogelijk bewaard blijven,” zegt fractievertegenwoordiger Gert Jan Brouwer. Lijsttrekker Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) meldt dat hoogbouw (3-4 verdiepingen) overigens niet altijd storend hoeft te zijn. ,,Neem als voorbeeld Parc Viventra en de gebouwen aan de rand van landgoed Veldwijk zoals bij de Van den Berghlaan.”

Gedurfde keuzes

Hamstra: ,,Wij zien wel dat mogelijke oplossingen voor het waarborgen van een gezond maatschappelijk middenveld liggen in gedurfde en nieuwe keuzes met betrekking tot woningbouw.” Nieuwkomer Eén-Ermelo noemt hoogbouw een te bespreken mogelijkheid om het benodigd aantal woningen te waarborgen. Wel wil deze partij eerst de inwoners van Ermelo de vraag stellen onder welke voorwaarden hoogbouw wél mogelijk is. ,,Behoud van het dorpse karakter hoeft immers niet altijd te botsen met de noodzaak om 1.000 extra woningen te realiseren,” zegt voorzitter Moniek Zonneveld-Bosch.