Plannen voor verschillende woningbouwinitiatieven

ERMELO – Dankzij de motie, die afgelopen woensdag werd ingediend, wordt er een integrale visie voor Speuld opgestart. Indieners Pieter Stam (SGP), Ronald van Veen (CU), Erik van der Weide (CDA) en Han Wilhelm (BBE) willen dit omdat de in 2008 opgestelde Dorpsvisie inmiddels verlopen is.

Volgens Stam zijn er verschillende woningbouwinitiatieven in Speuld en spelen er landelijke ontwikkelingen omtrent stikstof waardoor agrarische bestemmingen waarschijnlijk van functie zullen veranderen. Pieter Stam en Ronald van Veen, die tevoren in gesprek waren gegaan met de Buurtvereniging over de wenselijkheid van deze visie, wezen op gelijkheid van Speuld aan de kern Horst. Voor de kern Horst is in 2015 een buurtplan is gemaakt, in 2021 kwam er een ontwikkelingsperspectief en momenteel wordt er gewerkt aan een ruimtelijke visie voor Hart van Horst en komt er ook een aparte stedenbouwkundige uitwerking.
De fracties van Progressief Ermelo en de VVD stemden tegen deze motie. Onder andere omdat men dit te vroeg vond na de recente vaststelling van de Omgevingsvisie. Dit werd door de indieners bestreden omdat er nog een uitwerking van de Omgevingsvisie naar het Omgevingsplan moet worden gemaakt.