Kars pleit voor externe formateur

ERMELO - De grootste partij, het CDA Ermelo zal samen met Eén Ermelo, in gesprek gaan. Lijsttrekkers Sarath Hamstra en Henri Luitjes gaan vervolgens met alle partijen in gesprek. Evelien Kars (Progressief Ermelo) pleitte tijdens het duidingsdebat voor een externe formateur. Het debat ging overigens niet zonder scherpe sneren en venijnige woorden. ,,Ik hoop dat we in gesprek kunnen met een open houding, dat we dat kunnen doen voor het algemeen belang van Ermelo,” zei Hamstra.

Het ging woensdagavond vooral over de politieke procesgang. Een terugblik was er ten aanzien van de opkomst en uitslag van de verkiezingen. Daarna kon iedereen een beeld schetsen hoe de gemeente de komende vier jaar bestuurd moet gaan worden en hoe de raad tot de vorming van een college kan komen. Kortom er werd een doorkijkje gegeven in deze nieuwe bestuursperiode.

Coalitievorming

Ook werd er meermalen stilgestaan bij de formatie van de coalitievorming van vier jaar geleden. Vooral Ronald van Veen (ChristenUnie) kwam daar op terug. Dit was tegen het zere been van Leo van der Velden (SGP). Hij vroeg zich af hoe lang men dit nog wilde volhouden. ,,Ik had ook iets meer toenadering verwacht,” vulde Van der Velden aan. ,,We zijn hier bij elkaar gekomen om te kijken hoe we dit proces gaan inrichten,” legde Hamstra uit. Hij besloot Henri Luitjes (Eén Ermelo) uit te nodigen om samen dit traject in te gaan en de gesprekken te voeren.

Vertrouwen

De meeste partijen gaven voorkeur voor een raadsbreed programma waarin vertrouwen een belangrijk sleutelwoord was ,,In mijn beleving hebben we in Ermelo te maken met een politieke aardverschuiving,” zegt Evelien Kars (Progressief Ermelo). Er waren vragen bij een zorgvuldig proces en daarom zou een externe partij een rol kunnen spelen. ,,Maar de politiek in Ermelo is niet versnipperd,” schetst Henri Luitjes (Eén Ermelo). Zijn voorkeur ligt dan ook niet bij een raadsbreed akkoord. ,,Er zijn duidelijke coalities te vormen zonder dat alle partijen nodig zijn. We hebben een werkbare meerderheid nodig,” aldus Luitjes. Hamstra beloofde vervolgens dat er deze week nog een uitnodiging zou komen. ,,Neem je tijd! Zorgvuldigheid is hierbij geboden,” aldus Herma van der Weide (VVD).