Combinatie van coalitie-akkoord en raadswerkprogramma

ERMELO - CDA Ermelo, één-Ermelo en ChristenUnie zijn begonnen met de coalitievorming. Zij hebben besloten om geen traditioneel coalitie-akkoord te sluiten, maar een hybride-akkoord. In Nederland is het gebruikelijk dat gemeentebesturen werken met een coalitie-akkoord of met een raadswerkprogramma. In een traditioneel coalitie-akkoord staat afgesproken welke opdracht het nieuw aan te stellen college krijgt. Heel concreet dus. Een raadswerkprogramma is een werkplan voor de gemeenteraad en daarin staan onderwerpen waarover men het eens is dat die moeten worden uitgevoerd, maar waarover men het nog niet eens is over de aanpak.

Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe raad geïnstalleerd, er moet een college worden gevormd en een programma worden gemaakt dat het nieuwe college de komende vier jaar gaat uitvoeren. De procedure voor deze coalitie- en collegeonderhandelingen ligt niet vast in de wet. Gemeenten kunnen dit dus ieder op hun eigen manier aanpakken.

Invulling

In Ermelo heeft men dus gekozen voor een hybride-akkoord, een combinatie van een coalitie-akkoord én een raadswerkprogramma. ,,Het voordeel is dat naast concrete opdrachten uit het coalitie-akkoord meer onderwerpen ‘raadsbreed’ kunnen worden opgepakt in het raadswerkprogramma," zo melden de coalitievormers. Het CDA Ermelo, één-Ermelo en ChristenUnie willen het coalitie-akkoord met de gemeenteraad bespreken en het raadswerkprogramma door de gemeenteraad laten vaststellen. Zij nodigen daarom Progressief Ermelo, SGP, VVD en Burgerbelangen Ermelo uit om samen het raadswerkprogramma verdere invulling te geven door onderwerpen aan te dragen.