Zorgzaam, spaarzaam en duurzaam

ERMELO – Drie coalitiepartijen CDA Ermelo, één-Ermelo en ChristenUnie hebben hun kandidaat-wethouders bekend gemaakt. Sarath Hamstra zal namens het CDA Ermelo een wethouderszetel innemen, Ronald van Veen doet dat namens de ChristenUnie Ermelo en Eén Ermelo schuift Hugo Weidema naar voren. Deze coalitie wil bezuinigen en kiest ervoor om met drie wethouders aan de slag te gaan.

Vanmiddag werd door de drie coalitiepartijen een hybride-akkoord 2022 - 2026 gepresenteerd. Hierbij staan de drie woorden zorgzaam, spaarzaam en duurzaam centraal. Het akkoord bestaat uit twee delen: een coalitieakkoord op de punten Financiën, het sociaal domein, het versnellen van grootschalige woningbouw, realisatie van een Eco-park bij de A28 en aandacht voor een gezonde bestuurscultuur. Tegelijkertijd ligt er een raadswerkprogramma. Hierin staan de onderwerpen waarvan de raad met elkaar moet besluiten welke worden uitgevoerd.

Portefeuilles

Sarath Hamstra wordt wethouder op het gebied van Sociaal Domein, werkgelegenheid, Sport & sportaccommodaties en handhaving op gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Hugo Weidema wordt wethouder Financiën, wonen, grondzaken en het bedrijventerrein A28/verhuizing bedrijven. Daarnaast zit ook basisonderwijs & accommodatiebeleid en Kunst & Cultuur in zijn portefeuille. Ronald van Veen wordt wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Verkeer & Vervoer, Toerisme & Recreatie en Duurzaamheid. De wethouders zullen op 1 juni worden geïnstalleerd.