Uitkeren of doorschuiven naar reserves? 

ERMELO – Uit de jaarrekening van afgelopen jaar blijkt dat er teveel OZB belasting is geïnd. Woningeigenaren hebben gezamenlijk een half miljoen euro meer betaald dan noodzakelijk was. De SGP wil dat dit geld terug wordt betaald aan deze groep belastingbetalers. De partij dient woensdag samen met de VVD en Han Wilhelm een amendement in.

Ermelo houdt veel geld over van het jaar 2021, zo'n 7.5 miljoen waarvan van 4.5 miljoen het budget doorschuift naar de komende jaren. Het voorstel van het college is om 3 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. ,,Uiteraard zijn we blij dat de reserves op niveau komen,” stelt Leo van der Velden namens de SGP. ,,Maar toch stellen we voor om 3 miljoen te verlagen naar 2.5 miljoen en een half miljoen terug te storten naar de woningeigenaren die in 2021 teveel OZB belasting betaald blijken te hebben.” Hij benadrukt dat het niet gaat om een fout bij het innen. Het belastingpercentage was vastgesteld, maar de gestegen WOZ-waarde van de woningen leidde tot een hogere opbrengst van € 515.000,-.

Verrekenen

Van der Velden: ,,Dit is +/- 10% meer dan geraamd en daar zit ons punt. De lasten waren al extreem gestegen en nu is er dus feitelijk nog eens 10% extra afgerekend. Nogmaals, het was niet te voorkomen, maar dat neemt niet weg dat we dit geld eigenlijk onbedoeld hebben geïnd en dat voelt toch niet goed. Ons voorstel is om dit te verreken met de aanslag 2023 of zoveel eerder als mogelijk is op een effectieve wijze uit te keren aan diegene die het ook daadwerkelijk betaald hebben. Het geld is er. Tegelijkertijd blijft er evengoed sprake van een heel ruim overschot. Op basis van een grove schatting verwacht ik dat een woningeigenaar tussen de € 50,- en € 150,- euro kan terugverwachten.” Dat laatste zijn geschatte bedragen. Maar wat de indieners van het amendement betreft wordt de forse meeropbrengst naar rato terugbetaald aan deze groep belastingbetalers.