Wat zijn de regels om 'verrommeling' te voorkomen?

ERMELO – Evenementenorganisaties willen de spandoekenframes terug. De VVV is bereid dit project uit te voeren en te handhaven. Belangrijk is dat het niet ‘verrommelt’. In het verleden werden de spandoekplaatsen soms oneigenlijk gebruikt.

,,Maar wat zijn nou precies de regels, wat zijn commerciële doelen,” vraagt John Dooijewaard namens Eén Ermelo. Het gebruik van de spandoekplaatsen verliep in het verleden niet altijd vlekkeloos. Soms bleven de spandoeken (veel) te lang hangen, werden er veel te grote spandoeken opgehangen.

Ophangplekken

Een aantal jaren geleden wilde de gemeente Ermelo enige regulering van ‘ophangplekken’. De sandwichborden verdwenen uit het straatbeeld, spandoeken van politieke partijen, campagnes van de brandweer, Veilig Verkeer Nederland, maar ook van lokale evenementen kwamen. Ook in de houten frames, maar dat zorgde niet voor een strakke uitstraling, temeer omdat de formaten van spandoeken enorm uiteen liepen. Ook bleven spandoeken soms maanden hangen. In 2021 verdwenen de frames. Toch worden ze gemist. Daarom wil Cor Louwerse (CDA) een tekstaanpassing in de APV waardoor de frames voor spandoeken terug kunnen komen. Hij stelt tegelijkertijd voor het budget om dit te realiseren uit het potje toeristenbelasting te halen.

Recreatiesector

,,Als we goede kwaliteit willen, moeten we wel weten wat het kost,” zegt Leo van der Velden (SGP). De SGP-fractie steunt het ingediende amendement. Maar financiering vanuit het recreatie budget kan niet zonder toestemming uit het potje van de recreatiesector worden gehaald. Ook wethouder Ronald van Veen gaat niet akkoord met het financieringsplaatje dat Louwerse voorstelt.

Cultureel-maatschappelijke evenementen

De spandoeken voor het aankondigen van activiteiten voor cultureel-maatschappelijke evenementen keren zo goed als zeker terug in het Ermelose straatbeeld. Dit moet worden gerealiseerd door de VVV. Dit om evenementen aan te kondigen, naast de ledborden die ruim een jaar geleden door reclame en signcenter Calumma werden geplaatst.

Zeer gewenst

Een amendement van Cor Louwerse (CDA) gesteund door de ChristenUnie is unaniem aangenomen. Hiermee wordt de VVV verantwoordelijk voor wat er wel of niet in aanmerking komt voor een spandoek en wanneer de spandoeken mogen worden opgehangen. Overigens zal er op ’t Weitje geen spandoekenframe komen. ,,De spandoekframes zijn door de evenementensector zeer gewenst,” vertelt Louwerse. De frames kunnen dan geplaatst worden op de hoek Ericalaan – Putterweg, hoek Harderwijkerweg – Prins Hendriklaan, hoek Telgterweg – Arendlaan en hoek Leuvenumseweg - Jacob Catslaan. Vraag is wel of met deze omschrijving ook politieke spandoeken mogen worden opgehangen in verkiezingstijd.