Inkomensgrens energietoeslag verhoogd naar 130%

ERMELO - Steeds meer mensen raken door de stijgende energieprijzen en stijgende kosten levensonderhoud een deel van hun inkomen kwijt. Het risico bestaat dat een deel van hen door de ondergrens van het sociaal minimum dreigt te zakken. Naast de inzet van maatregelen door het Rijk hebben gemeenten de mogelijkheid extra middelen in te zetten voor hun inwoners.

Vanwege de huidige economische ontwikkelingen is in de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2022 de motie Energietoeslag aangenomen. De motie verzoekt het college om de huidige inkomensgrens voor 2022 en 2023 te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Vrijwel tegelijkertijd is in de gemeenteraad van Harderwijk de motie ‘Energietoeslag 2.0’ en het amendement “Minimaregelingen en participatieregelingen” aangenomen. Het college van Zeewolde heeft daarnaast te kennen gegeven dat ook zij zich beraden op een energietoeslagregeling voor de doelgroep tussen 120 en 130% van het sociaal minimum.

Grote uitdaging

De uitwerking van deze moties en het amendement is een grote uitdaging voor Meerinzicht en de implementatie hiervan vergt de benodigde tijd en aandacht. Naast de politieke wensen van de gemeente Ermelo liggen er ook uitdagingen vanuit de gemeente Harderwijk en Zeewolde. Daarnaast staat Meerinzicht onder druk omdat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de minimaregelingen en het tegelijkertijd lastig is om extra personeel in te huren vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.