Gemeente gaat boetes uitdelen aan foutparkeerders

ERMELO - Gisteren heeft de gemeente Ermelo via social media laten weten dat parkeren om het middengedeelte van het Raadhuisplein niet is toegestaan en een boete kan opleveren. De SGP heeft vervolgens een brief gestuurd met de vraag aan het college om toch te kijken naar de mogelijkheden om hier wel legaal te kunnen parkeren zolang de parkeercapaciteit rond het Huis van Ermelo niet op orde is. Dit deel van het centrum voldoet momenteel ook niet aan het bestemmingsplan Parkeernormen.

Zoals bekend zijn er meerdere parkeerplaatsen vervallen door de nieuwbouw/uitbreiding van de Action en Plusmarkt. Ook zijn er gebruikers toegevoegd aan het gemeentehuis (waaronder ook het loket Uwoon). De SGP wijst erop dat er een huisartsenpraktijk is gevestigd en dat er een groot aantal parkeerplaatsen vanwege aanrijroutes en opslag bouwmaterialen niet gebruikt kunnen of mogen worden. ,,Uiteraard zijn we op de hoogte van het feit dat er nog steeds gewerkt wordt aan een plan voor de openbare inrichting van dit gebied (Markt 2.0), maar het kan in onze ogen niet zo zijn dat er tot de uitvoering daarvan onvoldoende parkeermogelijkheden zijn op deze cruciale plek in ons dorp," aldus fractieleider Leo van der Velden. ,,Zeker voor de middenstand is parkeren in het centrum van cruciaal belang. Door het niet tijdelijk compenseren van de parkeerplaatsen binnen het gebied worden ook zij hier benadeeld. Daarnaast maken we ons zorgen over de te verwachte verkeersdrukte na de opening van Action en de heropening van PLUS Berntsen. We zijn blij dat het kernwinkelgebied wordt versterkt, maar voorkomen graag dat de 'feestelijkheden' overschaduwd gaan worden door boze bezoekers die getrakteerd zijn op een parkeerbon. Zoals we weten zijn de gevolgen hiervan slecht voor het imago van ons centrum en voor Ermelo in algemene zin. Ermelo moet wat de SGP betreft gastvrijheid blijven uitstralen en ook qua parkeren dienstbaar zijn aan de inwoners en bezoekers!"

boodschappenpakket