Provincie heeft het laatste woord

ERMELO - Vanavond vergadert de raad over het windpark dat bedacht is langs de A28. Het ligt gevoelig en de lijst insprekers is lang. Toch is er feitelijk al bepaald dat er windmolens komen. De discussie gaat nu nog over hoe en waar de windturbines het best geplaatst kunnen worden. Het is de provincie Gelderland die hier uiteindelijk een besluit over neemt. Een groep tegenstanders, veelal inwoners van Horst en Telgt, hebben zich vanavond verenigd om te demonstreren tegen het windpark. Voor het gemeentehuis staan trekkers met leuzen en spandoeken. Mensen laten van zich horen.

Het plan is dat er zeven windmolens met een tiphoogte van 250 meter komen. Zes daarvan komen op grondgebied van de gemeente Ermelo en één op de gemeentegrens met Putten. In hoeverre het plan nog kan wijzigen, dat is de vraag. Het gaat er niet meer om of ze er wel of niet komen, wel om de exacte locatie en onder welke voorwaarden. Deskundige Ton Brouwer zal vanavond nogmaals zijn visie geven op de komst van het windpark. Zo zijn er nadelen als slagschaduw, het geluid en de gezondheidsrisico’s. Daarnaast zijn er zorgen wat het betekent voor de flora en fauna.

Extra pijn

Veel bewoners realiseren zich dat ze er mogelijk last van gaan krijgen. Er zijn dan ook veel zienswijzen ingediend. Zo noemt de familie Langelaan het extra pijnlijk aangezien ze ook het zonnepark vlakbij heeft gekregen. ,,Wij voelen ons dubbel getroffen," zo laten ze middels een schrijven weten. Daar komt bij dat velen zich zorgen maken over consequenties als het gaat om woningbouw. Hoe de raad erin staat zal blijken tijdens de vergadering. Deze is beeldvormend en te volgen via de website van de gemeente Ermelo.