HopCon wil verhuizen en plaatsmaken voor appartementen 

ERMELO – De gemeente Ermelo wil de grond aan de Horsterweg 139 aankopen. Op dit terrein is metaalbedrijf HopCon gevestigd. Voor de aankoop van de gronden betaalt de gemeente een bedrag van ca. € 1.7 mln. Het plan is om op deze locatie 29 appartementen te realiseren.

Aanstaande woensdag staat de aankoop van deze grond op de Raadsagenda. Progressief Ermelo heeft hierover al vragen gesteld. Fractievertegenwoordiger Rob Onderweegs: ,,Er gaat geld uitgegeven worden aan grondaankoop, terwijl er geen exploitatieplan is voor de bestemming na aankoop. Het dreigt daarnaast een zeer kostbaar en onvoorspelbaar financieel avontuur te worden.” Hij doelt hiermee op mogelijke bodemverontreiniging.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw was op deze locatie Magnus Soilax, een chemische wasserij gevestigd. De aanwezigheid van Magnus Soilex had tot gevolg dat er oplosmiddelen in de bodem terecht zijn gekomen. Het bedrijf sloot begin jaren tachtig en vertrok naar België.

Sanering

In de jaren negentig werd begonnen met het saneren van de grond. De provincie Gelderland heeft het grootste deel van de saneringskosten op zich genomen. Maar ook de gemeente Ermelo moest meermalen in de buidel tasten. Onderweegs: ,, Er zijn nog steeds gedeeltes op dit terrein waar geen sanering heeft plaatsgevonden vanwege bebouwing. Opvallend is dat in het gehele voorstel wordt met geen woord gerept over het verleden van deze grond.” Onderweegs wil geen complotdenker zijn, maar hij vraagt wel naar het waarom? ,,Waarom zou je als gemeente een stuk grond kopen waar zoveel risico’s aan kleven?”

Actief grondbeleid

Het college verwijst in dit plan naar de nota Grondbeleid 2022. Daarin is onder meer opgenomen dat actief grondbeleid wordt toegepast indien zich kansen voordoen om een locatie te verwerven die geschikt is voor sociale koop- of huurwoningen en/of zich kansen voordoen om een strategische positie te verwerven in een gebied waar op de langere termijn een ruimtelijke herstructurering te voorzien is. Naar de mening van het college biedt de locatie HopCon bovengenoemde kansen.

Veldzicht Noord

Het metaalbedrijf bevindt zich in een woongebied en de omliggende recreatieparken zullen waarschijnlijk in de toekomst een woonbestemming krijgen in het kader van het project Vitale Vakantieparken. Tegelijkertijd zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden meer voor HopCon op eigen terrein. HopCon wil graag de laatste twee bedrijfskavels op Veldzicht Noord kopen. Voor de gemeente Ermelo is er dan ook sprake van een grondruil. Beide overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Geen plan, geen poen

De fractievertegenwoordiger van Progressief Ermelo plaatst echter kanttekeningen bij dit bespreekstuk. ,,Wat is er gebeurd met het coalitie uitgangspunt: ‘Geen plan, geen Poen?’ Waar is de zoveel gehoorde ‘Hand op de Knip?’ Er ontbreekt een exploitatieplan.” Daarnaast geeft Onderweegs aan dat er weliswaar gesaneerd is, maar niet voor woningbouw. ,,Ze hebben geen idee welke risico’s ze lopen.”