'Wij kunnen zelf onze verantwoordelijkheid nemen'

ERMELO – Tijdens de Nationale Actiedag Giro 555 woensdag heeft de gemeenteraad van Ermelo besloten ook een steentje bij te dragen. Er wordt één euro per inwoner gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Eén Ermelo en Progressief Ermelo dienden hiervoor een motie in.

De aardbeving in Turkije en Syrië Heeft het leven van honderdduizenden mensen volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd. ,,Er is dringend behoefte aan medische zorg, tenten, dekens en voedsel,” onderstreepte raadslid Daniëlle Terpstra (Eén Ermelo) tijdens het indienen van de motie welke met 16 stemmen voor (CDA, één-Ermelo, ChristenUnie en Progressief Ermelo) en 5 stemmen tegen (SGP, VVD en HEE22) is aangenomen.
,,De fractie van Progressief Ermelo heeft deze motie mede ingediend,” vulde René Arts aan. ,,Het is daarnaast goed om te zien dat de inwoners zelf erg actief zijn.” Hij noemt hierbij de actie van de Margrietschool, een benefietconcert van orkesten en bijdragen van ondernemers. Leo van der Velden (SGP) legde vervolgens een stemverklaring af. ,,De SGP fractie is van mening dat de overheid een rol heeft in de samenleving, maar niet op het moment dat de samenleving deze rol zelf prima kan invullen. De SGP zal daarom de motie niet steunen om discussie te voorkomen over wanneer er wel steun wordt geleverd en wanneer niet. De SGP heeft daarom zelf namens de fractie ook een donatie gedaan.”

 

Ook Monique van den Broek (VVD) steunt de motie niet. Niet omdat ze het geen sympathieke motie vindt. ,,Het is een ramp van ongekende omvang. Vreselijk voor alle betrokkenen. De VVD steunt de motie echter niet; heel Nederland leeft mee en Nederland is vrijgevig. Er is 89 miljoen euro ingezameld voor Giro555. Hieruit blijkt dat wij in Nederland zelf onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. De VVD vindt dat wij niet kunnen en mogen beslissen om belastinggeld hier aan uit te geven door de donatie uit de algemene reserves te onttrekken.” Ook HEE22 acht het niet tot de taak van de raad om te doneren. Han Wilhelm: ,,Wij zijn bang dat deze motie kan leiden tot een apathie bij onze inwoners. Wij zouden kunnen leven met het amenderen van de motie tot het oproepen van inwoners om te doneren waarna de gemeente het bedrag verdubbelt. Dat leidt volgens onze fractie tot een beter resultaat.”
Bart Willemsen (CDA) vindt dat Ermelo solidair moet zijn met de mensen die in ongelofelijk moeilijke omstandigheden terecht zijn gekomen. Ook de ChristenUnie steunt de motie. Toch voelt het als een dilemma. ,,Eigenlijk kunnen we dit als lokale overheid niet kunnen doen. Aan de andere kant vinden wij het lastig om te zeggen dat wij niet mee doen, er ligt een grote vraag en een grote zorg,” aldus Liesbeth Urbach. ,,Als je het bekijkt in het licht van wat wij vanavond hebben besproken; als je werkelijk niets meer hebt, dan heb je wel een ander perspectief.”