Volksvertegenwoordiger Daisy Vliegenthart wil focus op Noord Veluwe

ERMELO - Met de verkiezingen van 15 maart in zicht gaan politici op tour door de provincie. Zo zal de Ermelose volksvertegenwoordiger Daisy Vliegenthart (CDA) maandag staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat Vivianne Heijnen vergezellen door Ermelo en Putten.

Vliegenthart vindt het belangrijk dat er vertegenwoordiging vanuit de Noord-Veluwe is binnen de provincie. Er zijn nauwelijks Statenleden uit dit gebied. ,,Ik laat mensen graag over de bult kijken,” zegt ze lachend. Veel Statenleden komen uit de regio Arnhem Nijmegen. ,,De gemeenten in deze regio voeren ook niet zo’n sterke lobby in Arnhem. Dat is in de Achterhoek beter geregeld.” Ze hoopt dan ook op een krachtiger geluid vanuit Ermelo en omgeving. Maandag richt het bezoek zich vooral op mobiliteit. In Putten komt onder meer de gevaarlijke oversteek op de Hoofdlaan aan bod. In Ermelo wordt gesproken over de wens om ondertunneling van de spoorwegovergang bij de Hamburgerweg-Telgterweg te realiseren.

Verkeersveiligheid

,,Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk onderwerp, maar ook bereikbaarheid!” Vliegenthart benoemt het feit dat het spoorboekje in deze regio dateert uit 1970. ,,Het is in 50 jaar nauwelijks veranderd. Het piept en het kraakt.” Ze ziet het openbaar vervoer als een belangrijke ader om een dorp als Ermelo leefbaar te houden. ,,Als we willen dat jongeren hier blijven wonen moeten we natuurlijk nadenken over woningbouw, maar het gaat ook om leefbaarheid en bereikbaarheid."

Grote opgaven

Er komen grote opgaven aan zoals de energietransitie, maar ook het terugdringen van stikstof en het economisch gezond houden van dit gebied. ,,Daarnaast moeten we af van het mantra dat inbreiding gaat boven uitbreiding waar het gaat om woningbouw,” aldus Vliegenthart. Ze was de afgelopen jaren als Statenlid woordvoerder op onder andere: regionale economie, toerisme en recreatie, onderwijs en arbeidsmarkt, luchtvaart en stikstof. Op dat laatste onderwerp reageert de Ermelose resoluut. ,,In de provincie hebben we een samenwerkingsverband met OnePlanet.” Dit onderzoekscentrum maakt een roadmap voor het stikstofmeetnet. Vanuit de gedachte ‘meten is weten’ staat daarbij de sensoroplossing voor het meten van stikstof centraal. Hierbij wordt de daadwerkelijke uitstoot van stikstof gemeten. ,,Dan kunnen we af van modellen, hindernissen wegnemen,” zo meldt het Statenlid.

Focus

Op 15 maart kunnen mensen stemmen voor Provinciale Staten. Voor veel kiezers blijkt de provincie een ver-van-mijn-bed-show. Toch is het uitbrengen van je stem niet onbelangrijk. Burgers kiezen namelijk de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen van de Provinciale Staten. Daisy Vliegenthart wil graag zorgen dat de belangen van deze regio ook op de kaart komen en dat waar nodig hier de focus op komt. ,,Bijvoorbeeld het zo gewenste intercitystation in Harderwijk. De CDA fractie heeft zich in 2021 ook al hard gemaakt voor de komst van een keerspoor bij Harderwijk en de upgrade naar een Intercitystation. NS en ProRail reageerden eerder al enthousiast op het plan voor een keerspoor, het wachten is echter nog op een positieve reactie van de provincie. “Steeds meer mensen uit de Randstad komen op de West-Veluwe wonen en blijven in het westen werken. Met een trein die elk kwartier gaat, bied je deze forenzen echt een goed alternatief voor de auto.” aldus Vliegenthart.