Langlopend dossier krijgt er een hoofdstuk bij

ERMELO – Woensdagavond kan de Ermelose gemeenteraad een Verklaring van Geen Bedenking (VVGB) afgeven voor de door eendenslachterij Tomassen Duck-To illegaal gerealiseerde bebouwingen. Dit agendapunt lijkt echter van de agenda te gaan. ,,We willen de raad vragen dit agendapunt terug te nemen en ons de tijd te geven zodat we een tussenstap kunnen maken,” aldus wethouder Hugo Weidema. Het college wil graag proberen om in samenwerking met de raad op te trekken op weg naar een oplossing. ,,Niet dé oplossing, daar loopt het te lang voor,” zegt Weidema. Hij wil het zo objectief mogelijk behandelen, maar realiseert zich dat de standpunten van betrokkenen flink verhard zijn.

Het is een complexe zaak waarbij de vraag is of een bedrijf formeel m.e.r.-beoordelingsplichtig is. De gemeenteraad heeft hierover onafhankelijk extern advies ingewonnen waardoor dit langlopende dossier een nieuw hoofdstuk krijgt. Mr. Dr. Marcel Soppe stelde dat de maximale technische capaciteit van de installatie(s) bepalend is voor de beantwoording van deze vraag. Het collegevoorstel bouwt nu voort op dit advies. ,,We willen voorkomen dat het proces nog langer duurt en we uiteindelijk met elkaar in een impasse terecht komen.” Dat laat het college weten. Nader onderzoek is dus noodzakelijk. ,,We willen het juridisch zuiver regelen,” reageert de wethouder. ,,Dan weet iedereen uiteindelijk waar hij/ zij aan toe is.” De stip op de horizon is dan ook een eindsituatie met een vergunning die optimaal bij de hedendaagse normen en wet- en regelgeving past, en goed uitvoerbaar, controleerbaar en handhaafbaar is. De wethouder verwacht er voor de zomer mee terug te komen naar de raad.