Raad stemt voor risicovolle grondruil  

ERMELO - De gemeenteraad van Ermelo heeft ingestemd met de aankoop van het bedrijf HopCon aan de Horsterweg en de verkoop van twee kavels aan het bedrijf op het bedrijventerrein Veldzicht. De meerderheid van de raad wilde echter dat ook een bosperceel van vijftienhonderd vierkante meter bij het plan werd betrokken om meer woningbouw mogelijk te maken. Dit werd door middel van een amendement aangenomen. Alleen Progressief Ermelo stemde tegen. Evelien Kars reageerde met de mededeling dat de risico’s te groot zijn. Voor haar partij was dat reden om tegen het voorstel te stemmen. Progressief Ermelo maakt zich vooral ook zorgen om de sanering van het grondwater dat nog moet plaatsvinden. Een amendement het plan te splitsen en het pand pas te kopen bij een schone grondverklaring, een plan van Progressief Ermelo, kreeg geen steun.

Exploitatie

De exploitatie is niet sluitend. ,,Door het stuk bos te benutten kunnen we het optimaliseren,” zegt raadslid Pieter Stam (SGP). ,,De woningnood is ook in Ermelo ongekend groot. Daarnaast verdient metaalbedrijf HopCon een betere locatie. Nu hebben we de kavels en de kans om dit bedrijf te verhuizen naar Veldzicht.” HopCon bevindt zich nu in een woongebied en de recreatieparken in de omgeving zullen naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst een woonbestemming krijgen. ,,Het is ons duidelijk dat HopCon dat de huidige locatie steeds minder geschikt wordt voor hun activiteiten. Groei en uitbreiding kan op de locatie Veldzicht,” zegt Nero de Boer (CDA Ermelo). ,,Maar het plan zoals het nu voorlicht is het niet haalbaar dit kostendekkend te krijgen. Ons streven is om de exploitatie sluitend te krijgen.” Volgens Peter Garritsen (Eén-Ermelo) moet er goed gekeken worden naar een betere dekking. ,,Immers geen poen, geen plan!" Wel vindt Garritsen het een goed plan. En dus moet er gekeken worden naar optimalisatie van de exploitatie.

Grondruil 

HopCon wil graag de laatste twee bedrijfskavels (fase 4) op Veldzicht Noord kopen. Voor de gemeente Ermelo is er dan ook sprake van een grondruil. Beide overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gemeente Ermelo zal de gronden van Hopcon te kopen om zo binnen afzienbare tijd beleidsmatig een ongewenste woonmilieu-situatie te beëindigen en gewenste (betaalbare) woningbouw op deze locatie mogelijk te maken.