Bewoners hebben moeite met manier van communiceren

ERMELO – De gemeente Ermelo wil de kwaliteit van het Tonselse Veld verbeteren. Veel gebouwen worden gebruikt voor een ander doel dan ooit bedoeld, of zijn aan het gebruik onttrokken. Zo wil men het half open landschap herstellen met daarin ruimte voor wonen en werken.

Het gebied is geïnventariseerd en er hebben voorstellen ter inzage gelegen om te komen tot nieuwe bestemmingen in dit gebied. Oude eendenschuren maken plaats voor nieuwe woningen. ,,Wisselgeld noemen ze dat. En dat heb ik niet meer omdat ik destijds de troep op mijn erf netjes opgeruimd heb," reageert Plony van der Meijden, eigenaar van Eendenparkweg 40. ,,Het eendenbedrijf was van mijn vader. Ik heb het samen met mijn man in 1970 gekocht en de schuren gesloopt." Nog een schuur staat er in de hoop dat Van der Meijden ook wat 'mag' op haar kavel van 10.000 m2.

Jaren discussie

Er wordt al jaren gepraat over de toekomst van dit gebied. De gemeente heeft ruim tien jaar geleden al een gebiedsvisie voor het Tonselse Veld door Adviesbureau Oranjewoud opgesteld met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Daarna is het visietraject door verschillende oorzaken stil komen te liggen. In 2012 werd voor dit gebied een structuurvisie gemaakt. Vertrekpunt daarbij was de ruimtelijke kwaliteit / openheid van het gebied en de insteek om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Ditmaal stak de provincie er een stokje voor. Niet alleen mocht er geen bedrijventerrein komen aan de Haspel, maar bedrijven zouden hier juist moeten worden verplaatst naar reguliere bedrijventerreinen. De afgelopen jaren mochten er overigens ook nauwelijks woningen worden gebouwd. Van der Meijden diende meermalen een aanvraag in, maar deze werden niet gehonoreerd. Ook de familie Karssen die tien jaar geleden het oude hondenpension van Wildeman kocht, krijgt geen vergunning voor nieuwbouw op deze plek. Zelfs niet voor verbouwing. Buurman Ruud van Eijle heeft in dit plan verzocht zijn dienstwoning te wijzigen in een burgerwoning. Een verzoek wat in dit plan wordt gehonoreerd.

Meten met twee maten

,,Het staat in ook groot contrast met bijvoorbeeld mijn buurman Evert ten Hove die op een strookje grond nu vier vrijstaande woningen zou mogen bouwen," vertelt een teleurgestelde Van der Meijden. De woningen staan ingetekend strak naast haar erfgrens. Ook op het perceel van de voormalige garage Foppen is veel mogelijk. Zo mogen daar een vrijstaande woning en een kantoorvilla worden gebouwd. Achter deze villa worden zeven woon/ werkgebouwen gerealiseerd. Een aantal bedrijven mogen fors uitbreiden en het verkeer wordt via een aan te leggen weg omgeleid via de Eendenparkweg en de Fazantlaan om zo de Harderwijkerweg te ontzien.

Communicatie

Van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 ligt het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan Tonselse Veld en de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis. ,,Het zijn ingrijpende veranderingen," zegt Van der Meijden. ,,Ook qua verkeersoverlast betekent dit veel voor omwonenden. Mensen willen zich nu verenigen om gezamenlijk protest te maken. Maar het ergste vind ik dat er niet of nauwelijks over gecommuniceerd wordt. Als men besluit dat er naast mijn erf, wat nu een groenstrook is, vier woningen mogen verrijzen, dan moet men dat toch ook met mij bespreken? Of in ieder geval mij informeren." De gemeente wil hierop graag een nuanceverschil maken. ,,De familie Van der Meijden heeft tot twee maal toe het verzoek gekregen hun plannen te onderbouwen," zegt woordvoerder Sjef Oerlemans.

Ook Jeannette Karssen snapt niet waarom zij van het kastje naar de muur gestuurd wordt en niet eens een vergunning krijgt om het dak te verhogen, terwijl veel mensen nu ineens van alles mogen. ,,Ik krijg, net als veel mensen, het Ermelo's weekblad niet en had ook niet door wat er allemaal speelde. Tot ik begin dit jaar gebeld werd door meneer Engels van de gemeente. Ik vond het nog wel aardig van hem dat hij mij informeerde over de stukken die ter inzage liggen. Maar vlak daarna ontdekte ik dat de inloopavond die dag ervoor was geweest. Waarom heeft hij mij dáár dan niet over geïnformeerd?" De gemeente heeft hierover een andere visie. ,,Als gemeente zijn we niet verantwoordelijk voor de bezorging van het Ermelo's Weekblad. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid om de informatie te verkrijgen," meldt Oerlemans. ,,Mijn collega Stan Engels had mevrouw Karssen tijdens de inloopavond gemist en heeft daarom de moeite genomen haar telefonisch te informeren."

Puinhoop

Voor een aantal bewoners lijkt het of dat de gemeente met meerdere maten meet. ,,Mijn achterbuurman heeft jarenlang activiteiten ontplooid die in strijd waren met het bestemmingsplan. Nu wordt het gelegaliseerd. Hij wordt beloond voor wat hij gedaan heeft. Ik wilde er geen puinhoop van maken en heb de schuren gesloopt en nu heb ik grond die nauwelijks waarde heeft. Dat voelt niet goed," zegt Van der Meijden, die hoopt dat de gemeente ook voor haar nog wat kan doen.