Eindelijk kwaliteit in kernwinkelgebied

ERMELO - De fracties van alle partijen in de gemeenteraad zijn vanavond akkoord gegaan met de plannen voor de Markt 2.0. De uitwerking van het Kernwinkelgebied kan in ontwikkeling gaan en zal, zoals het er naar uit gaat zien, het Ermelose centrum kwalitatief verbeteren.

Wethouder Jan van den Bosch kon zijn statement ‘Van achterkanten naar voorkanten’ tevreden maken. ,,Nu is er geen kwaliteit en we gaan naar veel kwaliteit. Daarmee kunnen we het veelbesproken winkelrondje gaan realiseren.’’ Wat hem betreft keurt de raad vanavond dit plan op hoofdlijnen goed, zodat het daarna met de ondernemers kan worden uitgewerkt. ,,We gaan dit met de marktpartijen uitwerken als de tijd daarvoor rijp is. En het kan snel gaan, met name inzake het Aldibok gaat snel. Het kan in de maand mei al uitgewerkt worden,’’ aldus de wethouder. Door de fractie waren er toch nog eerst een paar vragen te beantwoorden. Karel de Greef (CDA) gaf aan dat zijn fractie zich nog wel zorgen maakte over de uitbreiding van het aantal vierkante meters. Ook de kosten van het verplaatsen van de bomen, vijftigduizend euro, moesten goed bekeken worden. Als nieuwe volwassen bomen tegen een lagere prijs geplaatst konden worden, mocht wat hem betreft de kettingzaag erin. Dat was Anneke Knoppert (PE) niet met hem eens. ,,Met name de oude eiken, bij de Plus, zijn een onderdeel van een rij oude bomen waar veel Ermeloërs onderdoor gelopen hebben. Daar moeten we wel zuinig op zijn.’’ Het merendeel van de fracties was tevreden dat deze plannen in samenwerking met de ondernemers tot stand gekomen is.

Winkelketens willen naar Ermelo

Leo van der Velden (SGP): ,,De SGP is blij om te kunnen constateren dat blijkbaar ondernemers plannen kunnen maken zonder direct geld van de gemeenschap te willen. Het is een kwalitatief plan, wat ons betreft ook naar andere panden doorgetrokken zou kunnen worden.’’ Hij doelde daarmee op de leegstaande panden van Maarseveen en Jaarsma (,,de woninginrichters van weleer’’). Moeite had zijn fractie het met het onttrekken van de parkeerplaatsen achter de ING en Apotheek. Hij had er betere plannen voor: ,,Mogelijk kan het gebruikt worden voor parkeren voor minder-validen of kort parkeren. Misschien kan er zelfs een overdekte fietsenstalling worden gerealiseerd.’’ De wethouder gaf aan dat de locatie van beide parkeerplaatsen geen onderdeel uitmaken van het plan, zoals die vanavond wordt gepresenteerd. ,,Wellicht is het op een later moment interessant om hier nog eens naar te kijken, maar dat is nu niet aan de orde.’’ Over het toevoegen van het aantal vierkante meters gaf hij aan dat enige toevoeging mogelijk blijkt, en dat het ook nodig is om het kernwinkelgebied te optimaliseren. ,,Er blijken winkelketens te zijn die aangegeven te hebben graag naar Ermelo te willen komen, maar tot dusver nog geen geschikt pand te hebben kunnen vinden.’’ Welke ketens dit dan zijn, liet hij in het midden. Maar hij deed wel de belofte om te bezien of de toegevoegde meters in het kernwinkelgebied te compenseren zijn met meters inleveren buiten het kernwinkelgebied. Van den Bosch: ,,Het plan is om zo uiteindelijk op nul uit te komen.’’
Na de stemming nam de raad unaniem het voorstel distributieplanologisch onderzoek aan.