Duurzaamheid zwart op wit

ERMELO – Alex Kleijnen, raadslid van Progressief Ermelo, hamert op het feit dat de nieuw te bouwen RK Prins Willem Alexanderschool aan het Pretoriusplein in Ermelo energieneutraal wordt. ,,Het zou wel passen in de visie van het Klimaatuitvoeringsprogramma (KUP).” Van dit programma ligt overigens deze week een evaluatierapport klaar voor de raad.

Kleijnen is blij met de nieuwbouwplannen van de school want feitelijk is het gebouw al een paar jaar afgeschreven. ,,En het Pretoriusplein verdient een kwaliteitsslag. Er is teveel verstening. Dat wordt nu tegelijk aangepakt. Ook de verkeersafwikkeling verdient aandacht. Maar het duurzaamheidsaspect blijft mijns inziens onderbelicht. We gaan daarom de raad om een besluit vragen.” Hierbij wordt Progressief Ermelo gesteund door de ChristenUnie en misschien ook door Burger Belangen Ermelo. Maar stiekem hoopt PE op raadsbrede steun.

Margrietschool schoolvoorbeeld?

De raad stelt het krediet beschikbaar voor de nieuwbouw. Om de ambitie van energieneutraal te bouwen waar te maken vroeg Kleijnen dan ook om dit duurzaamheidaspect toch graag zwart op wit te krijgen. ,,Het is overigens goed mogelijk dat als je duurzaamheid gaat uitmeten, het per saldo niet perse duurder hoeft te zijn. Voor zonnepanelen is een leaseconstructie waarbij investeringen terugverdiend worden.” Het PE-raadslid haalt ook het voorbeeld van het sedumdak van de Margrietschool aan. ,,Als een school iets graag wil, kan men ook zelf in actie komen. De liefde hoeft niet alleen van een kant te komen.”

Energieneutrale gemeente

Meermalen is het plan ter tafel gekomen om basisscholen te voorzien van zonnepanelen, gekoppeld aan educatie. ,,Ook hier geldt jong geleerd….” zegt Kleijnen. Hij ziet de rol van de lokale overheid als aanjager. ,,De gemeente Ermelo is voorzichtig begonnen, maar we moeten nu doorpakken. In de raadsvisie Klimaat is de ambitie geformuleerd om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Vijf jaar later, in 2035 heeft de gemeente Ermelo zichzelf tot doel gesteld een klimaatneutrale gemeente te zijn. ,,Een nieuw te bouwen school is een uitgelezen kans. Misschien wil de school zelf wel energieneutraal, maar dat staat nog nergens. Althans de raad heeft dit nog niet gehoord. Ik hoop dat de misverstanden donderdag tijdens de Raadsvergadering helder worden en dat het plan wordt aangenomen.”