Ermelose Jongerenraad geeft advies verkeersveiligheid

ERMELO – Vanmorgen in alle vroegte hebben Lars Klappe, Max van den Bosch en Danny Kriger namens de Ermelose Jongerenraad een spandoek opgehangen op de kruising Paul Krügerweg – Hamburgerweg. De Jongerenraad heeft deze kruising uitgeroepen tot het gevaarlijkste kruispunt van Ermelo.

Terwijl de mannen de touwen tussen de bomen strak trekken, steken honderden scholieren de kruising over. Twee maal gaat het net goed. ,,Er zijn hier dagelijks ‘bijna aanrijdingen’,” vertelt Klappe. Hij weet nog uit zijn eigen schooltijd dat ook hij deze kruising als gevaarlijk betitelde. De Jongerenraad heeft de afgelopen maanden vergaderingen georganiseerd met experts op het gebied van verkeersveiligheid. ,,Met de adviezen van de politie en de fietsersbond zijn we aan de slag gegaan en hebben we een enquête opgesteld.” Op basis van de kennis zijn er vijf, in potentie, problematische locaties vastgesteld. Bij elke locatie konden respondenten op een schaal van één tot vijf aangeven hoe onveilig ze deze situatie vonden.

Piektijden

Dagelijks gaan vele scholieren vanuit het dorp via dit kruispunt naar Christelijk College Groevenbeek. Op de piektijden, wanneer de meeste lessen beginnen en wanneer de leerlingen naar huis gaan, is het enorm druk op de kruising die ooit een groene kleur kreeg. Er ontstaan bijna dagelijks onveilige situaties waarbij fietsers regelmatig (bijna) worden aangereden. Het kernprobleem is dat een grote stroom fietsers doorrijdt, ondanks de stopstreep, en dat de automobilisten vaak hard rijden. ,,Wij adviseren de gemeente dat de mogelijkheden van zowel een rotonde als stoplichten overwogen worden. De jongeren geloven dat hierdoor de verkeersveiligheid verbeterd zal worden," zo meldt de Jongerenraad.

Uitkomst en advies

De enquêtes zijn voornamelijk uitgezet op Christelijk College Groevenbeek, het station van Ermelo en bij Jongerencentrum Plaza. In totaal hebben 233 jongeren die actief gebruik maken van de infrastructuur van Ermelo de enquête ingevuld. ,,Op basis van deze uitkomsten hebben wij een advies geschreven,” aldus Klappe. ,,We begrijpen dat sommige adviezen niet altijd op de korte termijn realiseerbaar zullen zijn, mede in verband met de financiën, maar denken toch dat het op de lange termijn bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”