Beloningssysteem voor maatschappelijke organisaties

ERMELO – Ermelo is een van de vijftig gemeentes in Nederland die een pilot gaat doen met de inzameling van kleine PET-flessen en blikjes.

,,Progressief Ermelo is uiteraard heel blij dat ons dorp mee mag doen,” vertelt raadslid Anneke Knoppert. ,,Wij denken dat het een perfecte manier is om dit soort zwerfafval te beperken wanneer je de directe omgeving bij het opruimen betrekt.” Aan de inzameling zit een soort beloningssysteem. Hoe een en ander vorm gaat krijgen is nog niet duidelijk. ,,Het is een mooie kans voor maatschappelijke organisaties (scholen, sportverenigingen etc.) om iets extra’s te verdienen.” Overigens wordt deze vergoeding betaald door de verpakkingsindustrie.

Uitvoering

De exacte uitvoering van het project is nog niet bekend. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Het ligt in de bedoeling om het eerste kwartaal van 2016 te starten. De pilot loopt door tot en met 2017, waarna het project landelijk wordt voortgezet. ,,Uit het feit dat deze motie raadsbreed ingediend is blijkt wel dat de hele raad het belang inziet van deze mogelijkheid om zwerfafval aan te pakken,”reageert Knoppert. ,,Wanneer het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten in 2018 begint, is er in Ermelo al twee jaar ingezameld en verdiend!”