Nadenken over toekomst recreatiesector

ERMELO – Met maatwerk wil de gemeente Ermelo vakantieparken (re)vitaliseren. ,,Een uitdagende opgave,” zegt wethouder Esther Heutink. Het gaat om honderd parken op een totale oppervlakte van 150 hectare. ,,We mogen trots zijn op Ermelo en hoe onze gemeente er voor staat. Tegelijkertijd moeten we blijven nadenken over de toekomst.”

Ermelo is van oudsher een gemeente waarin toerisme en recreatie een belangrijke economische motor zijn. Maar de toekomstperspectieven van de parken lopen enorm uiteen. Het huidig aanbod sluit niet goed aan bij de vraag van de consumenten en het recreatieve gebruik neemt daardoor af.
Met de toekomstvisie, die binnenkort wordt voorgelegd aan de raad, krijgen recreatieparken meer ruimte voor ontwikkeling.

Historisch ontstaan

Met parkeigenaren waar feitelijk geen recreanten meer verblijven, wordt gekeken naar andere perspectieven,” aldus Heutink. ,,Niet alleen moeten nieuwe beleidsinstrumenten worden ontwikkeld, ook zullen historisch ontstane situaties moeten worden doorbroken. Dit vraagt enerzijds om een gestructureerde aanpak met duidelijke kaders, maar anderzijds vooral ook om ondernemerschap en vastberadenheid: het concreet oppakken en uitvoeren van projecten.” De wethouder ziet ook opties als tijdelijke toestemming voor huisvesting van arbeidsmigranten of mensen op zoek naar tijdelijke woonruimte. ,,Een soort overgangsfase waardoor de parkeigenaar geld kan verdienen om vervolgens de onderneming te beëindigen en bijvoorbeeld de grond terug te geven aan de natuur. Wel realiseert ze zich dat situaties die in veertig jaar zijn ontstaan, je niet in korte tijd kunt veranderen.

Kleinschalig

Meer dan driekwart van de vakantieparken in Ermelo bestaat uit bungalowparken. ,,Met een gemiddelde oppervlakte van minder dan twee hectare zien we veel kleinschalig aanbod vergeleken met de rest van de Regio Noord-Veluwe en Nederland als geheel. Mede als gevolg van deze kleinschaligheid is er sprake van een laag voorzieningenniveau,” zo meldt Heutink. Van de ruim 2.500 vakantiewoningen op bungalowparken in Ermelo worden er minder dan 100 wisselend verhuurd. Een aanzienlijk deel van de parken is volledig uitgepond, dat wil zeggen dat de woningen zijn verkocht aan particulieren. De tweede woningen op deze parken zorgen nauwelijks voor wisselende toeristen en daarmee voor weinig werkgelegenheid. ,,We zoeken naar transformatie.” De nieuwe rol van de gemeente is de instrumenten aanbieden om ondernemers in hun kracht te zetten.

Verouderde parken

Aan de ene kant is er overaanbod van verouderde vakantieparken, aan de andere kant zitten ondernemers te springen om te kunnen groeien en te investeren in kwaliteit. ,,Met de nieuwe toekomstvisie geven we richting aan de toekomst van onze vakantieparken. Door deze sector te versterken, kan zij een grotere bijdrage aan de economie en de ruimtelijke kwaliteit van Ermelo leveren.” De toekomstvisie wordt in januari besproken in de gemeenteraad.