'Hoogste tijd om inwoners meer te betrekken'

ERMELO - Hoewel het nog acht maanden duurt voordat er Gemeenteraadsverkiezingen zijn, wordt er al nagedacht over mogelijke lijsttrekkers en speerpunten in het verkiezingsprogramma. Het CDA Ermelo heeft zelfs al een concept verkiezingsprogramma klaar. De partijgenoten hebben de afgelopen maanden op verschillende manieren informatie bij inwoners opgehaald om beslagen ten ijs te komen.

,,We hebben luisterbijeenkomsten georganiseerd en de CDA Ermelo 100-avond,” vertelt Cor Louwerse, voorzitter van de programmacommissie. Het unieke aan deze laatste bijeenkomst was dat er ook vooral niet CDA-leden waren. Op deze manier wilde de partij input om een verkiezingsprogramma te schrijven. ,,We hielden de avond op 9 mei en er waren in Ermelo zelfs meer mensen aanwezig dan in bijvoorbeeld Rotterdam,” vult lijsttrekker Sarath Hamstra aan.

Samenleving

CDA Ermelo wil graag de partij van de samenleving zijn. ,,Juist daarom moeten we goed aanvoelen wat er speelt in mooie dorp,” aldus Hamstra. Daarom is men ook in gesprek gegaan met bepaalde doelgroepen zoals vrijwilligers en mantelzorgers. Ook heeft de partij denktanks opgezet, politieke meedenkers. ,,Het is de hoogste tijd om inwoners meer te betrekken bij het schrijven van verkiezingsprogramma’s.” En dat heeft het CDA Ermelo op bijzondere wijze gedaan. Het programma dat nu is opgesteld, is gemaakt met actieve inbreng van inwoners, vertegenwoordigers van buurtverenigingen, zorg- en maatschappelijke instellingen, vrijwilligersorganisaties, wijkverengingen, sportverenigingen, kerken, de Ermelose Jongerenraad, ondernemers, agrariërs en defensie.

CDA standpunten

,,Niet voor niets is de titel van ons programma ‘Ruimte aan de samenleving’,” vertelt Louwerse. In het programma geeft het CDA Ermelo haar standpunt in vijf hoofdstukken weer. Hierbij gaat het om waarden en tradities met het oog op de identiteit van onze samenleving. ,,De overheid en de markt zijn - in onze visie – dienstbaar aan de samenleving, de gemeenschap van mensen, en niet andersom! In die samenleving zijn mensen prima in staat voor zichzelf te zorgen. Tegelijkertijd staat niemand er alleen voor en helpen we degenen die het alleen niet redden.”

Zorg voor elkaar betekent wat het CDA Ermelo betreft niet dat de gemeentelijke overheid dit allemaal van bovenaf gaat regelen. ,,De overheid schept voorwaarden en helpt initiatieven vanuit inwoners en ondernemers ruimte te geven. Dat is zoals we het graag zouden zien,” aldus Louwerse. Wel hoopt hij op een prominentere rol voor het Sociaal Wijkteam. ,,Het centrale meldpunt voor het hele sociale domein.” Wanneer gezinnen, door welke omstandigheden dan ook, hulp of ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding moeten zij terecht kunnen bij het Sociaal Wijkteam, waar Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dan onderdeel van is. ,,Zet de vraag van de inwoner centraal!”

Zwembad

Hamstra is blij dat de raad vorige week heeft ingestemd met een zwembad inclusief een recreatiegedeelte. ,,Het is niet alleen voor de fun, een zwembad heeft een gezondheidsaspect als het gaat om revalidatie, het heeft een sociaal aspect, maar het is natuurlijk ook belangrijk voor sport en spel.” CDA Ermelo vindt het overigens belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen en is voorstander van schoolzwemmen op de Basisschool.

De recreatie in Ermelo is in ontwikkeling. Wethouder Esther Heutink heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het programma Vitale Vakantieparken en ook de ontwikkelingen op recreatiegebied Strand Horst zitten in haar portefeuille. Het CDA Ermelo wil dat dit leidt tot een kwaliteitsslag van Strand Horst met een openbaar toegankelijk strandgebied voor iedereen, ongeacht handicap. Onlangs is er ook de professionalisering van het fietsroutenetwerk op de Veluwe gerealiseerd. ,,Wij willen deze verbeteringsslag ook graag voor wandel-, ruiter-, men- en mountainbikeroutes op de Veluwe,” meldt Louwerse. ,,CDA Ermelo is een samenlevingspartij die het gewone waardeert, de idealen hoog houdt en de handen uit de mouw steekt om dat waar te maken. Wij realiseren dat met een kandidatenlijst waarin de gehele samenleving zich kan herkennen met mensen die weten wat er speelt in Ermelo, die de zorgen maar ook de ambities van inwoners kennen en die werk maken van hun inspiratie.” Voor het gehele verkiezingsprogramma klik hier