Solidariteit met pluimveesector

ERMELO - ,,Gedupeerde pluimveehouders zijn buiten hun schuld slachtoffer,” zegt raadslid Ruud van Eijle vanuit de ChristenUnie Ermelo. Hij vindt dan ook dat dit niet volledig onder het ondernemersrisico valt. ,,In dit geval pleiten we voor ruime uitleg van deze crisissituatie, zodat geld van een noodhulpfonds rijksoverheid beschikbaar komt.”

Aandacht voor voedselveiligheid is volgens Van Eijle voor de volksgezondheid van groot belang. ,,Wat ons betreft komt er dus steun aan gedupeerde boeren.” De ChristenUnie in Gelderland nam vorige week ook dit standpunt in. Gelderse pluimveehouders moeten wat CU betreft op korte termijn een financiële tegemoetkoming kunnen ontvangen voor de schade die is geleden als gevolg van de besmetting van eieren met het verboden middel Fipronil. De partij dringt er bij het provinciebestuur op aan om de lobby van de pluimveesector te ondersteunen en waar nodig met overbruggingsmaatregelen te komen om pluimveehouders te helpen het hoofd boven water te houden in deze moeilijke tijd.

Noodfonds en overbruggingskrediet

,,Geen enkele pluimveehouder had deze situatie kunnen zien aankomen of kunnen voorkomen, daarom is het gerechtvaardigd om de pluimveesector te ondersteunen," aldus Dirk Vreugdenhil, Statenlid CU. Gelderland kent een groot aantal pluimveebedrijven en wordt door deze crisis extra hard getroffen. ‘Wij vinden het belangrijk dat de ondernemers zich gesteund weten door de provincie. Een noodfonds vanuit het ministerie van Economische zaken zien wij als de beste optie, maar als het nodig is om boeren op korte termijn een overbruggingskrediet te verschaffen, vinden we dat de provincie daarvoor open moet staan’.

Warme reactie uit de samenleving

De ChristenUnie vindt het hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen zich solidair opstellen richting de pluimveehouders. De kracht van onze samenleving is dat we elkaar opzoeken in moeilijke tijden en elkaar ondersteunen waar nodig. Dat geldt voor iedereen, inclusief de overheid.