'Energieloket nog moeilijk bereikbaar'

ERMELO - De fracties van Progressief Ermelo, Burger Belangen Ermelo en SGP hebben donderdagavond tijdens de raadsvergadering gepleit om elke Ermelose woningeigenaar een zogenaamde Quick Warmtescan van zijn woning aan te bieden. De partijen wilden hiermee burgers bewust maken van de hoeveel warmte die onnodig uit een woning weglekt. Tot een motie kwam het uiteindelijk niet. Wel zal er binnen de commissie over doorgepraat worden.

,,Er zijn verschillende manieren om zo’n Quickscan te maken," vertellen Han Wilhelm (BBE) en Bea van ’t Hul (PE). ,,In Utrecht zijn ze in een auto, uitgerust met een infraroodcamera, langs de huizen gereden en zijn er zo opnames gemaakt," legt van ’t Hul uit. Wilhelm hinkt op twee benen, hij ziet ook een goede mogelijkheid om een thermo grafische kaart van de bebouwde kom van Ermelo te maken. Dat doe je door van uit een vliegtuigje opnames te maken. ,,Mogelijk kun je de methodes ook combineren," meent Frans Snoek (SGP).

Burgerinitiatief

Het resultaat van beide methodes is dat je een infrarood foto van de huizen krijgt en naar mate er meer warmte weglekt zal een foto meer rood van kleur zijn en als een huis goed geïsoleerd is meer blauw. 
De achterliggende motivering van de politieke partijen is dat Ermelo in 2030 energie neutraal wil zijn. Om dat te bereiken wil Ermelo in 2020 hier 20 % van bereikt hebben. Dit door 10 % op energie te besparen en door 10 % hernieuwbare energie (zonne-energie, windenergie) op te wekken. In particulieren woningen kan door isolatie nog heel veel winst behaald worden op het gebied van besparen op het gebruik van fossiele brandstoffen.  De motie is een burgerinitiatief van enthousiaste mensen uit de achterban van de drie partijen. De indieners zijn ervan overtuigd dat je een grote slag kunt slaan in het besparen van energie. ,,Je maakt voor elke Ermelose woningeigenaar inzichtelijk hoe de mate van isolatie van zijn woning is en waar de warmte weglekt."

Energieloket

De drie partijen menen dat je hier een goede vervolgbegeleiding aan moet toevoegen, waarbij Frans Snoek verwoordt dat je hierin samenwerking met Ermelose bedrijven moet zoeken. De raadsleden zijn ervan overtuigd dat je op deze wijze woningeigenaren kunt helpen bij de keuze hun woning te isoleren en dat hierdoor veel energie bespaard gaat worden op weg naar een energieneutraal Ermelo in 2030. De gemeente wil burgers bereiken via het energieloket in het gemeentehuis (elke donderdagavond geopend) en geeft informatie via www.veluweduurzaam.nl en de eigen website www.ermelo.nl (Duurzaam Ermelo). ,,Maar voor veel mensen is dit nog moeilijk te bereiken," vult René Arts (PE) aan.

Schrikeffect

,,Het heeft alleen maar symbolische waarden," zegt raadslid Karel de Greef (CDA). Volgens Van 't Hul zal de scan vooral een schrikeffect opleveren en mensen alert te maken. Voor wat betreft de kosten nemt Van 't Hul het voorbeeld van Utrecht waar de kosten beraamd zijn tot 1,- á 1,50 per woning. ,,Hier botsen de ideeën. Dit is niet de manier. Wat je gratis weggeeft, heeft nauwelijks waarde," aldus De Greef. ,,Wij vragen ons af hoe dit trouwens zou moeten plaatsvinden in het buitengebied waar de woningen verder van de weg staan," vraagt Ronald van Veen (ChristenUnie). Het doel is duidelijk, woningen energiezuiniger maken. Daar zijn partijen het wel over eens. Een gratis scan voor iedere woningeigenaar wordt het uiteindelijk niet. ,,Dat is jammer! Er zijn nog andere mogelijkheden voor burgers om scans te laten uitvoeren. Maar het is goed om dit met regelmaat voor het voetlicht te brengen."