'College misbruikt bevoegdheid'

ERMELO – Afgelopen woensdag werden bewoners van de Prins Hendriklaan verrast door een publicatie van de gemeente Ermelo in de Staatscourant. Op deze manier maakte het college melding van een vervangend verkeersbesluit met in achtneming van de uitspraak van de rechtbank.

Dit verkeersbesluit maakt openstelling van de Prins Hendriklaan en Alexanderlaan voor doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk. ,,Een rare manoeuvre om onder de uitspraak van de voorzieningenechter uit te komen,” reageert Hans de Haan, beoogd wethouder van de VVD Ermelo. Ook Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) heeft er geen goed woord voor. ,,Dit college gaat op in deze campagne-retoriek, waarbij een oude verkiezingsbelofte als opium voor het volk wordt gebruikt.”

Motivering

Perswoordvoerder Moniek Winters van de gemeente Ermelo legt dit anders uit: ,,We zijn in de eerdere rechtsgang teruggewezen op basis van onze motivering. Ons verkeersbesluit was dus onvoldoende onderbouwd. Wel heeft de laatste uitspraak ruimte gegeven dat we met de juiste motivering een geldig verkeersbesluit hebben. Om dit te repareren moeten we het oude verkeersbesluit vernietigen, hiervoor maken we gebruik van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht. Met het nieuwe verkeersbesluit zijn de door de rechtbank geconstateerde zorgvuldigheids- en motiveringsgebreken hersteld. Het staat in die zin dus niet haaks op de eerdere uitspraak, we geven nu juist extra motivering dat we een juist besluit nemen. Daarnaast geven we aan dat we vinden dat het college bevoegd is om het besluit te nemen.”

Beroepsprocedure

Aangezien de gemeente Ermelo in een beroepsprocedure zit, wordt alleen de advocaat ingelicht. ,,Andere omwonenden zijn vanwege de procedure niet benaderd anders dan door de plaatsing van het besluit,” zo meldt Winters. Na plaatsing van het verkeersbesluit (7 februari) is het weer mogelijk om zienswijzen in te dienen die direct bij de uitspraak in het hoger beroep worden betrokken. Belanghebbenden zijn hier niet gelukkig mee. ,,Aan een beroep dat nu openstaat voor alle burgers en dat bij de RvS ingediend zou moeten worden zullen kosten verbonden zijn. Dit heeft een drempelwerking die ons inziens niet bij een nieuw gemeentebesluit hoort,” zo meldt een omwonende. ,,Het openstellen van de Prins Hendriklaan is meerdere malen door de rechtelijke macht teruggedraaid. Met dit besluit, misbruikt het college haar bevoegdheid en stelt zich hiermee politiek gezien boven de rechtelijke macht. De meerderheid van de raad zal bij dit besluit blijven staren.”