‘Misschien is een andere portefeuille ook wel een uitdaging’

ERMELO – In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen stelt Ermelo van NU de beoogd wethouders voor. Nero de Boer van Nero Barbershop zet hen ‘het mes op de keel’. Na de beoogde wethouders van Burger Belangen Ermelo en de VVD, nam Nero Laurens Klappe van Progressief Ermelo onder het mes.

Oei, een lastige keuze: knippen of scheren? Laurens Klappe ziet geen van beide zitten, maar zit niet voor niets bij Nero de Boer in de stoel. Hij zal er, evenals zijn voorgangers, toch aan moeten geloven. Een tussenweg, dan maar. Niet knippen, niet scheren, maar de baard bíjknippen. Met de tondeuse, en dat is voor Klappe al spannend genoeg, dat dan weer wel. De ‘Progressieve’ Klappe is aan het einde van zijn tweede termijn als wethouder. Hij ziet voor zichzelf nog wel een derde termijn. ,,Wordt dat dan je laatste termijn, Laurens?’’ vraagt Nero de Boer, terwijl de tondeuse lustig snort. ,,Het is gewoon een ontzettend leuke baan,’’ antwoord de wethouder. ,,En daarnaast, zoals het de afgelopen jaren is gegaan, de dingen die we opgepakt hebben, dan is het toch leuk om daar mee door te kunnen gaan.’’ Als De Boer vraagt waar Klappe het meest trots op is, antwoordt Klappe: ,,We hebben de afgelopen jaren de transities gehad met de jeugdzorg en de WMO. Een ontzettende klus, waar ik in Ermelo die jaren verantwoordelijk voor was. Als je dan hoort dat het merendeel van de inwoners daar tevreden over is, dan ben ik blij dat ik in mijn positie daar een bijdrage aan heb mogen leveren. Juist vooral voor de mensen die van de zorg afhankelijk zijn is het belangrijk dat het goed geregeld is.’’

Derde periode

Klappe is vanuit zijn portefeuille verantwoordelijk voor zorg, sport en cultuur. Er zijn nogal wat zaken af te maken. ,,De besluitvorming over Calluna is een beste klus geweest en dat moet nog allemaal uitgevoerd worden, maar het is een proces geweest waar de hele gemeenteraad bij betrokken is geweest. Ook het beleid omtrent kunst en cultuur, waar bijvoorbeeld Het Pakhuis een onderdeel van is loopt nog. En, ik zou nog graag bezig gaan met bijvoorbeeld de nieuwe Dialoog.’’ De tondeuse is eindelijk stil en Klappe kan z’n hoofd wat meer bewegen. ,,Of ik de derde periode weer dezelfde portefeuille wil? Het is misschien ook wel eens goed om naar een andere portefeuille uit te kijken. Ruimtelijke Ordening of Volkshuisvesting lijkt me ook wel wat.’’ De barbier vraagt Klappe wat hij daar dan zou willen doen. ,,Als je kijkt naar de zorg, dan zijn er in Ermelo heel veel mensen die vanuit de zorginstelling komen en heel moeilijk aan passende woonruimte kunnen komen. Ik heb de indruk dat er nog steeds teveel eengezinswoningen gebouwd worden, uitgaande van de traditionele gezinssamenstelling. In de maatschappij is die samenstelling al jaren anders en zijn de helft van de bevolking alleen of met z’n tweeën. Er is dus meer behoefte aan een- of tweepersoonswoningen. Ik vind dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de doelgroep GGz en mensen die in recreatiewoningen verblijven. In ieder geval meer dan wat we tot nu toe hebben gedaan.’’

Sportpark

De Boer: ,,Ik weet en zie dat je zelf ook regelmatig sport en dat je je daarvoor ook als wethouder erg voor hebt ingezet.’’ Klappe geeft aan dat hij bezig is geweest om op een andere manier naar sport en sportvoorzieningen te kijken. ,,Sport is heel leuk om te doen, maar sport kan ook een bijdrage leveren door deel te nemen aan de samenleving. Ik vind dat je als sportclub daar ook op kunt richten. We hebben afgelopen jaren een project opgezet om mensen die langdurig thuiszitten, weer mee te laten doen middels sport. Zodat ze (letterlijk) weer in beweging komen en dat ze dan weer merken dat het goed is, maar ook leuk om weer onder de mensen te komen. Daar zou je dus meer gebruik van kunnen maken.’’ Als ander voorbeeld noemt Klappe de vitale sportparken. ,,Daar zie ik ook wel mogelijkheden voor in Ermelo. Enerzijds zie je dit al bij sportpark De Zanderij. Daar zitten verschillende verenigingen bij elkaar en een eindje verderop ook nog de Schouting. Die zou je meer met elkaar in contact willen laten komen en gebruik laten maken van elkaars voorzieningen.’’ Klappe noemt het voorbeeld van Enschede; daar loopt een pilot dat een sportpark ook een echt park is. Daar kunnen inwoners gebruik van maken buiten het sporten om. Voor de portefeuille van Klappe zijn er dus in Ermelo nog mogelijkheden genoeg. Als De Boer klaar is, kijkt Klappe in de spiegel. Het resultaat valt hem gelukkig mee: ,,Ik kan hiermee weer gewoon thuis komen,'' lacht hij.