'We gaan echt op zoek naar samenwerking'

ERMELO – De beoogde coalitiepartijen Progressief Ermelo, Burgerbelangen Ermelo, SGP en VVD bereiden een coalitieakkoord voor. Daarna volgt een raadsprogramma waarvoor verschillende organisaties worden geraadpleegd. ,,We gaan echt op zoek naar samenwerking,” vertelt Bart van der Knaap (BBE).

De lijsttrekker van BurgerBelangen Ermelo neemt het voorbeeld van Etten-Leur waar men vijf O’s consulteerde over het concept raadsprogramma. ,,Het gaat dan om onze inwoners, het onderwijs, de ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden.” Ook wil Van der Knaap met alle fracties uit de raad om tafel. ,,Wat we in het begin hebben laten liggen, willen we goedmaken. Die handreiking richting CDA en ChristenUnie wordt gedaan.” Wel kan hij zich voorstellen dat er oppositionele gevoelens zijn ontstaan.

Bestuurscultuur

De coalitiepartijen hebben gekozen voor procesbegeleiding van buitenaf om te komen tot de door hen gewenste vernieuwde bestuurscultuur. ,,We willen transparantie en meer betrokkenheid van burgers. Ik sluit daarom niet uit dat de burger zelfs invloed gaat krijgen op de raadsagenda,” aldus Van der Knaap. De rol van de raad moet op deze manier sterker en democratischer worden. Voorbeelden uit andere plaatsen worden uitvoerig bestudeerd om burgers meer te betrekken bij de lokale politiek. Zo noemt Van der Knaap ook de pilot dat drie jaar geleden gestart is in Oldebroek. De dorpsgroepen uit 't Loo en Oosterwolde hebben eigen verantwoordelijkheid voor een dorpsbudget en organiseren zelf de uitvoering van onderhoud van het openbaar groen. Zo hebben ze ook de vrijheid om de middelen die zij besparen door eigen inzet en efficiënte aanpak te besteden ten behoeve van de leefbaarheid. ,,Dit is een voorbeeld,” meldt de lijsttrekker van BBE. ,,In elk geval moet het gat naar de burgers verkleind worden.”