'Ermelo heeft extra capaciteit voor ouderen nodig'

ERMELO - De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als men meer nodig heeft dan alleen een woning. Cijfermatig zal als gevolg van de vergrijzing in Ermelo de komende jaren de vraag met name toeneemt in de ouderenzorg, terwijl het aanbod afneemt. Dit leidt tot een tekort aan woningen met zorg voor senioren met een somatische beperking en dementie. De gemeente zal daarom een uitvoeringsagenda voor de komende vier jaren opstellen met oplossingsrichtingen voor de woonzorgopgaven in Ermelo.

De gemeenteraad heeft hiervoor de handschoen opgepakt en een beleidsvisie gemaakt. Nieuwe vormen van samenwerking horen daarbij. ,,Beschouwingen reiken tot aan de hemel, handelingen komen aan de grond.” Met deze woorden startte Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) donderdagavond tijdens de raadsvergadering zijn pleidooi. ,,Deze mooie beleidsvisie moet handen en voeten krijgen, concreet worden.” Hij sprak over het 85+ tijdperk wat aanbreekt. Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) zag vooral kansen voor interessante innovatie. ,,Als we maar durven!” zei hij. ,,Zo zou Ermelo als Netwerkgemeente ook Netwerkzorg onder haar paraplu krijgen. Het ministerie van VWS, de zorgkantoren en de zorgverzekeraars zouden hier weleens geïnteresseerd kunnen zijn om partner hierin te worden. En dan hebben we het eerste doel bereikt dat de schotten van financiering hiermee worden omgeblazen.” Van der Knaap verwees naar voorbeelden waarbij cloud omgevingen worden gemaakt waardoor populaties door alle gezondheidsinstellingen kunnen worden gevolgd voor een betere en betaalbare gezondheidszorg. Dit hoort er volgens hem zeker bij wanneer mensen in hun eigen woning oud willen worden. ,,En dat is naar verwachting toch de grootste groep. Ik roep daarbij op dat die verrekte AVG niet in de weg mag staan wanneer het om de gezondheid van de mens gaat,” aldus de fractievoorzitter van BurgerBelangen Ermelo.

Vertrouwde omgeving

De raad wil ervoor zorgen dat mensen goed wonen in een omgeving waar ze zich thuis voelen en waar zij een netwerk hebben. De mogelijkheid om te wonen en te kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving, ook voor diegene die een (veranderende) zorgvraag heeft. Het moet daarom mogelijk zijn om een ‘woonzorgcarrière’ te maken in de eigen woonomgeving van zelfstandig naar meer geclusterd of beschermd en andersom. En de mogelijkheden om de eigen woning aan te passen aan de toenemende zorgbehoefte of ondersteund te worden bij de afweging om te verhuizen naar een geschikte woning. Dat laatste wil Herma van der Weide (VVD) extra aandacht geven. Volgens haar zijn er veel mensen, die alleen zijn achtergebleven in te grote sociale huurwoningen wonen, maar voor wie verhuizen naar een kleinere woning huurstijging oplevert.

Tussenvormen

,,Er is extra capaciteit nodig voor de ouderen. Die groeiende behoefte moet serieus genomen worden,” aldus Kleijnen. Ook tussenvormen tussen thuis en het verpleeghuis zijn belangrijker geworden. Hierin is het van belang om goed in te spelen op de behoefte samen versus zelfstandig en de behoefte aan ‘reuring’ versus rust. Denk aan aandacht voor ontmoeting, toegankelijkheid, zorg en ondersteuning. Zorgorganisaties, woningcorporaties, de gemeente en vele andere organisaties in Ermelo zijn hier allemaal intensief bij betrokken. De uitvoeringsagenda wordt een instrument voor de uitvoerende partners in gemeente Ermelo en voor gemeente Ermelo om te sturen op de juiste richting.