Mees is het meest geteld

ERMELO - De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weet men hoe vogels in de winter de tuinen gebruiken. Met die informatie kan men vogels beter helpen en beschermen. Meedoen is leuk en nuttig! 

Tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari 2021 één keer een half uur de vogels in je tuin of op je balkon. Vliegen de vogels alleen maar over je tuin? Die tellen niet mee. Noteer alle waarnemingen van een soort in je tuin of balkon, maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in je tel-halfuur drie koolmezen tegelijk en even later vijf koolmezen? Dan geef je door: vijfkoolmezen. De getelde vogels geef je op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari 2021 gemakkelijk door via de website https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling Het telformulier staat daar voor je klaar. Vul je telling uiterlijk maandagochtend 1 februari in vóór 12 uur.

App

Op de website https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/hoe-werkt-het staat een formulier met daarop vogels wat kan helpen vogels te herkennen, maar waarop je ook eerst kan turven en later optellen en doorgeven. Dit jaar is er een App ontwikkelt: MijnTuinvogeltelling waardoor je de telling via deze app kunt doorgeven. MijnTuinvogeltelling is een web-app voor de mobiele telefoon, je hoeft de web-app niet te downloaden. Met MijnTuinvogeltelling heb je tijdens het tellen alles bij de hand wat je nodig hebt: het telformulier, de vogelgids en een handige herkenningstool. Met deze online vogelgids heb je de tips en vogelgeluiden bij de hand

Ermelo

Vorig jaar is er in Ermelo door 271 mensen tuinvogels geteld. In totaal zijn er daarbij 5.238 vogels geteld. De Huismus werd het meest geteld, gevolgd door de Koolmees, Pimpelmees, Vink en Merel. Landelijk waren er 90.264 tuinvogeltellers die ruim anderhalf miljoen vogels hebben geteld. De top drie was hetzelfde als in Ermelo, op plaats vier stond de Kauw en de Merel op plaats vijf. Opvallend is dat de twintigste plaats werd veroverd door de exoot de Halsbandparkiet.