Lange staat van dienst voor historisch Ermelo

ERMELO - Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Vereniging Historisch Ermeloo werd voorzitter Steven van Loo voorgedragen als erelid van de vereniging, vanwege zijn grote verdienste voor zowel de historie van Ermelo als voor de vereniging. Unaniem en met applaus werd zijn voordracht bevestigd.

Van Loo heeft een lange loopbaan binnen de vereniging. Vanaf 1996 maakt hij deel uit van het bestuur van de vereniging. Eerst vervulde hij de functie van penningmeester met enthousiasme en precisie. In de periode 2005 tot heden is hij voorzitter. Onder zijn leiding is de vereniging inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen van Ermelo, met circa 1150 leden. Als promotor heeft hij het werk van de vereniging en de historie van het dorp Ermelo onder de aandacht gebracht van velen. Zo kreeg de vereniging de beschikking over een eigen verenigingsruimte en groeide het verenigingsblad uit tot kwartaalblad. Van Loo coördineert ook werkgroepen of neemt hij eraan deel.

Dialect

Het Ermelose dialect heeft zijn warme belangstelling. Zijn inzet hiervoor kwam met name tot uitdrukking bij de herstart van de werkzaamheden van de dialectwerkgroep. Deze werkgroep leidde een slapend bestaan maar werd door Van Loo nieuw leven ingeblazen. In 2008 zette Van Loo met een aantal anderen een nieuw Comité Open Monumentendag op. Dat een eigentijds programma met een jong team succesvol was, bleek al in het eerste jaar toen het comité de RabobankAward kreeg uitgereikt voor het meest inspirerende programma in Gelderland. Namens de vereniging neemt de voorzitter deel aan de gemeentelijke straatnamencommissie. Zijn uitgebreide kennis van de historie van Ermelo komt hierbij goed van pas. Daarnaast was hij ook betrokken of initiatiefnemer voor het uitbrengen van diverse publicaties, zoals het boek over de Oude Hervormde Kerk, De Pannenfabriek en onlangs het historisch plaatjesalbum.

Radio

Vanaf 2011 tot 2020 schoof Steven van Loo maandelijks op de zaterdagochtend aan bij het programma ‘Om de stamtafel’ van Trees Verbeek bij Radio Veluwe FM. De luisteraars werden door hem bijgepraat over allerlei wetenswaardigheden van Ermelo en nieuws over de vereniging. Ook het behoud van het historisch aanzien van ons dorp heeft zijn volledige aandacht. Voor de herbouw van museum Het Pakhuis, De Dakpannenfabriek, de conservering van de ‘Collectie de Bruin’ en de oprichting van de Stichting ‘De Pels’ in Telgt heeft hij zich enorm ingespannen. Steven van Loo weet zijn passie en groot hart voor de vereniging aan de bestuursleden over te brengen. Hij is binnen het bestuur een verbinder en met zijn lange staat van dienst een vraagbaak voor velen.