Vervangingsplannen in overleg met omwonenden

ERMELO - Gisteren publiceerde Ermelo van Nu al een artikel over de verdwenen speeltoestellen aan de Kamperfoeliehof. De gemeente Ermelo geeft vandaag aan dat men op verschillende locaties speeltoestellen zal vervangen. Bepaalde populaire toestellen worden één-op-één vervangen en in andere gevallen wordt samen met de aanwonenden gekeken of een bepaald speelelement nog wel van deze tijd is en of dit toestel nog aan de wens van de buurt voldoet.

Vandaag brachten ambtenaren een bezoek aan bewoners van de Kamperfoeliehof om aanvullende uitleg te geven. Eén keer per jaar vindt er een wettelijke verplichte inspectie plaats van alle speeltoestellen door een externe organisatie. Eens in de twee maanden houden medewerkers van team wijkservice van de gemeente zelf een controle. Hierbij worden kleine reparaties uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze inspectie worden er vervangingsplannen opgesteld. In principe worden speeltoestellen pas vervangen of verwijderd nadat hierover eerst gecommuniceerd is met direct aanwonenden. Dit gebeurde bijvoorbeeld aan de Wielewaal, waar speeltoestellen zijn verwijderd en buurtbewoners meedenken over een alternatieve invulling van het stukje grond wat nu beschikbaar is.

Niet in vakantietijd

Ook hanteert de gemeente het beleid dat vervanging of verwijdering van speelelementen niet tijdens de vakantie gebeurt, omdat de kans dan groot is dat veel mensen de communicatie hierover zullen missen. Echter, nood breekt wet, zo bleek onlangs aan de Kamperfoeliehof. Na inspectie werd hier een acuut onveilige situatie geconstateerd, waardoor er een speeltoestel direct moest worden verwijderd. Helaas is communicatie er toen bij in geschoten en riep dit logischerwijs vragen op. Omdat de gemeente graag samen met aanwonenden wil kijken naar de keuze voor nieuwe speeltoestellen aan de Kamperfoeliehof, start er in september een participatietraject. Om het gemis van het verwijderde speelelement - tot aan de definitieve plaatsing - op te vullen kijken we als gemeente ook samen met de omwonenden naar een tijdelijke invulling. ,,Ze zullen hier binnenkort tijdelijk een glijbaan plaatsen," vertelt Arjen van Luijt, omwonende. ,,Mocht er vanuit de buurt behoefte zijn aan bijvoorbeeld een schommel, dan zullen ze daar naar op zoek gaan."  

Andere locaties

Ook op andere locaties worden de komende maanden speeltoestellen vervangen. Het gaat hier om de Lange Haeg, de Patrijzenhof, de Nachtegaal, Witwatersrand, Retiefstraat, Hoge Enk en Veluws Hof. Direct aanwonenden worden daar tijdig over geïnformeerd.