NOW-regeling compenseert groot deel loonkosten

ERMELO - Alle sportaccommodaties moesten 16 maart dicht in verband met het Coronavirus. Medewerkers van het Sportbedrijf Interactie konden hierdoor niet alle werkzaamheden doen waardoor men Corona-uren opbouwde. Directeur Mark Broere:,,Het zijn bijzondere tijden en die vragen om een bijzondere aanpak. Gezien de snel oplopende werkloosheid is het zaak dat we met zijn allen de schouders onder onze bedrijven en instellingen zetten.” De leidinggevende van deze jonge Ermelose organisatie stelt dat hij extra offers mag en moet vragen.

In een brief aan het personeel liet de organisatie weten dat ‘niet gewerkte uren’ uit het rooster werden gehaald waardoor men min-uren kreeg. Broere: ,,In het totaal hebben we voor 2.000 uren doorbetaald die niet zijn gewerkt. We vragen aan de mensen nu om een deel daarvan gedurende het hele volgende jaar in te lopen, zodat wij een beter perspectief hebben om deze crisis het hoofd te bieden.” De Coronacrisis verandert de opbouw van minuren niet. Als die minuren echter ontstaan vanwege de Coronacrisis, is dat een omstandigheid die niet voor rekening van de werknemer zou moeten komen. ,,Maar je mag best een en ander vragen aan werknemers,” zegt advocaat Angelique Verweij, specialist op het gebied van arbeidsrecht. ,,Maar daarbij moet het hen ook duidelijk zijn dat zij mogen weigeren.” Toch is ze kritisch over hetgeen Interactie vraagt.

Onredelijk

Volgens Verweij kunnen de minuren die zijn ontstaan vanwege de Coronacrisis, niet voor rekening van de werknemer komen. ,,Zeker als de werkgever dicht is of geen uren kan aanbieden en gebruikmaakt van de NOW-regeling. Dan is het onredelijk dat een werknemer de minuren die hierdoor ontstaan later zou moeten inhalen. Immers, de loonkosten worden in dat geval dus grotendeels gecompenseerd. Met andere woorden, daardoor valt de grondslag van het opbouwen van minuren weg.”

Perspectief

Sportbedrijf Interactie, waarvan de gemeente Ermelo 100% aandeelhouder is, heeft €163.125,- euro gekregen uit de NOW -regeling. Met de NOW-regeling kon men personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De regeling was juist bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven. Verweij: ,,Met andere woorden, daardoor valt de grondslag van het opbouwen van minuren weg. Mark Broere kijkt daar anders naar:,,Overeind blijft, als iedereen in deze crisis op zijn strepen gaat staan komen we er niet. Samen de schouders onder, dat is de sfeer. Ik verwacht dat we daar ook met de medewerkers uitkomen en dat zij het perspectief zien op het voortbestaan van de onderneming en de continuïteit van hun banen. Daar werken we zo samen aan.” De directeur van het Ermelose sportbedrijf vraagt alle collega's gemiddeld een paar uur in de week gedurende een jaar wat extra's doen. Hij stelt in de brief aan het personeel dat Interactie niet veel financiële reserves heeft en dat men alle zeilen bij moet zetten. ,,Ondertussen is dit aantal Corona uren terug gelopen met ongeveer 500 uur. Dit is een mooie prestatie,” aldus Broere.

Sportbedrijf Interactie

Eind 2018 werd Sportbedrijf Interactie opgericht. De gemeente Ermelo heeft zo gekozen voor een toekomstbestendig beheer- en exploitatie van de sportvoorzieningen. Het bedrijf heeft inmiddels zo’n 35 medewerkers, van receptionistes tot het managementteam, van zwemonderwijzers tot de technische dienst, van marketing & communicatie tot de financiële administratie, van buurtsportcoaches tot bewegingsagoog in dienst. Mark Broere voegt tot slot nog het volgende hieraan toe: ,,Het aanvragen en uitkeren van de NOW-gelden betekent nog niet dat deze ook behouden mogen worden. Dat is op dit moment nog niet duidelijk en wordt onderzocht door onze accountant." Wordt vervolgd dus.