'Lockdown was een zware maatregel voor bewoners' 

ERMELO/ REGIO - Het coronavirus verspreidt zich sneller dan in het voorjaar.  Steeds meer verzorgingshuizen melden besmettingen, maar de Zorggroep Noordwest Veluwe ontspringt de dans nog. Toch kijkt de organisatie met enige spanning naar de persconferentie van morgen.

,,Wij gaan er zeker vanuit dat de coronamaatregelen verder zullen worden aangescherpt, maar een lockdown voor alle verzorgings- en verpleeghuizen?” Zover zal het niet komen, denkt Anita Kiers, persvoorlichter van de Zorggroep Noordwest Veluwe. ,,Als zo'n maatregel al nodig is, dan zal dat maatwerk zijn, bijvoorbeeld omdat er op een bepaalde locatie een uitbraak is. De ervaring heeft geleerd dat een lockdown een erg zware maatregel is voor bewoners en hun naasten en zeker ook voor het zorgpersoneel.”

Eenzaam

Op 18 maart moesten alle deuren van de zorglocaties gesloten worden. Kiers: ,,Er was veel verdriet en mensen voelden zich eenzaam. Nu corona weer oprukt zijn we continu op zoek naar een goede balans tussen veiligheid enerzijds en welbevinden anderzijds.” De zorgorganisatie probeert hierbij de balans zoveel mogelijk naar welbevinden te laten doorslaan. ,,De lockdown heeft een grote impact gehad op de bewoners en hun naasten, ondanks de mooie en creatieve tussenoplossingen zoals bellen via de iPhonezuster en bezoek achter glas,” aldus de persvoorlichter.

Collegialiteit

Ook voor medewerkers waren de afgelopen maanden zwaar, zowel lichamelijk als mentaal. ,,Overal lag het gevaar van een uitbraak op de loer en het verlies van bewoners bracht veel verdriet met zich mee,” vertelt Kiers. ,,Tel daarbij op dat de zorgmedewerkers hun eigen sociale leven op een laag pitje moesten en nog steeds moeten zetten om bewoners en cliënten, hun geliefden en hun collega's te beschermen. Het was pittig, maar de Zorggroepers hebben zich er bewonderenswaardig doorheen geslagen. De collegialiteit en het arbeidsethos waren groot!” De Zorggroep Noordwest Veluwe heeft vanaf dag één gezorgd voor een vangnet. Medewerkers die daar behoefte aan hadden en hebben, konden terecht bij onder andere een 'luistercoach', het bedrijfsopvangteam en de geestelijk verzorgers.

Beter voorbereid

Dat weer iemand besmet raakt lijkt niet te voorkomen, maar anders dan in maart zijn de verpleeghuizen veel beter voorbereid. Kiers: ,,De lokale crisisteams zijn al in staat van paraatheid en we hebben alle protocollen op orde. Ook zijn we goed bevoorraad met persoonsbeschermende middelen.” Maar zorgen zijn er ook. ,,Eerlijk gezegd zijn we nog niet helemaal op adem na de eerste golf. Maar gezien de opgedane ervaringen is één ding zeker: ook tijdens een komende coronagolf zullen de medewerkers van de Zorggroep er zijn voor de cliënten en voor elkaar.”