Raad van State doet uitspraak

ERMELO - De Raad van State heeft vandaag uiteindelijk het door de gemeente Ermelo aangepaste plan voor de zaak ‘Prins Hendriklaan’ goedgekeurd.. De rechter is van mening dat de afsluiting van de weg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd vrachtverkeer) mag worden opgeheven door verwijdering van de barrières.

Plaatsvervangend wethouder Mobiliteit Laurens Klappe: ,,Het is een lang traject geweest waarbij we blij zijn met het resultaat, maar waar we gezien de gevolgde procedure niet trots op hoeven te zijn. We willen het vervolgtraject gebruiken om ook weer in goed contact met de bewoners te komen.” De gemeente Ermelo zal op zo kort mogelijke termijn – in overleg met bewoners – starten met het herinrichten van de Prins Hendriklaan en het omliggende gebied.

Trefpunt

In mei vorig jaar tikte de Raad van State het college met een tussenvonnis op de vingers. Een reparatieplan was nodig. De rechter was van mening dat het college nog onvoldoende aandacht had besteed aan de verkeersveiligheid van de verschillende soorten weggebruikers bij openstelling van de Prins Hendriklaan. Daarna zijn er gesprekken geweest met de bewoners en heeft men de plannen op een aantal punten aangepast. Vervolgens heeft het college in november 2019 een nieuw besluit genomen. Met de uitspraak van vandaag, heeft de rechtbank aangegeven dat het college voldoende onderbouwing heeft gegeven met betrekking tot de verkeersveiligheid bij openstelling. Met deze uitspraak betekent het ook dat straks de Maximalaan van twee kanten ingereden kan worden. Het Trefpunt wordt hiermee ook beter bereikbaar.

Verkeersbesluit

Bewoners maakten overigens ook tegen het herstelbesluit bezwaar, maar dat heeft de rechter niet meer anders doen besluiten. De uitspraak van de Raad van State zorgt nu voor duidelijkheid in een langslepende procedure. Er is jaren gesteggeld over de Prins Hendriklaan als ontsluitingsweg. Hierbij lag het verkeersbesluit rond de bouw van Het Trefpunt uit 2014 ten grondslag. Eind 2017 besloot de voorzieningenrechter dat de Prins Hendriklaan afgesloten moest blijven voor doorgaand verkeer. Nu, na vijf jaar, zullen de betonnen blokken uit het straatbeeld verdwijnen.