Acht jaar op rij grote oogst beukennootjes

ERMELO - De eikels en beukennootjes liggen weer voor het oprapen. De oogst is zo groot dat de wilde zwijnen dit najaar niks tekort komen. De beuken wel, deze bomen zijn zwaar getroffen door de extreme hitte en het neerslagtekort.

Net als in 2018 en 2019, is 2020 ook weer een kurkdroog jaar. Ook 2019 was tot begin juni zeer droog en 2018 was het hele jaar extreem droog. De oppervlakkig wortelende beuk is daardoor extra kwetsbaar. Het is overigens heel bijzonder dat beuken al voor het achtste jaar op rij beukennootjes hebben gemaakt. Dat was vroeger anders. ,,Toen had je jaren met beukennootjes afgewisseld door jaren zonder beukennootjes," weet boswachter Henk Jan Zwart. Lopend door het Ruige Veld treft hij een grote hoeveelheid aan.

Jongen

Een jaar waarin bomen veel meer vrucht dragen dan gemiddeld, noemt men een mastjaar. ,,Vroeger kwam dat eens in de zoveel jaren voor," aldus Zwart. De voortplanting van wilde zwijnen is sterk afhankelijk van het voedselaanbod. Onder de huidige omstandigheden kan het voorkomen dat wilde zwijnen twee of (zeldzaam) zelfs drie maal per jaar jongen krijgen. Zwart: ,,Daarbij kunnen vrouwelijke biggen door de hoeveelheid voedsel snel op een gewicht van 25 tot 30 kilo komen, waarna ze zelf ook al drachtig kunnen worden." De droogte daarentegen is weer niet ideaal voor zwijnen. ,,Bodemdiertjes gaan daardoor dieper in de grond en zijn moeilijker bereikbaar voor zwijnen."

Verzwakking

Dit jaar zijn er 131 zwijnen afgeschoten in de bebouwde kom en in de bossen. ,,In en nabij de bebouwde kom is dat vooral noodzakelijk als zwijnen te brutaal worden," aldus de boswachter. Hij verwacht komende maanden meer zwijnen aan te treffen in de woonwijken. ,,Dat fenomeen kennen we al jaren. Daarom gaan we vier nachten per week op pad om de dieren te verjagen, de eigenwijze of zelfs halftamme zwijnen schieten we af." Volgens deskundigen wordt ook voor komend jaar weer een grote oogst verwacht. Nature Today stelde vorige maand dat mede onder invloed van de zeer warme zomer die we dit jaar hadden, de beuken alweer bloemknoppen hebben gevormd zodat ze volgend jaar weer gaan bloeien. Het is wel even afwachten of de verzwakking van de bomen door de droogte en hitte een negatieve invloed heeft.

Laatste zetje

Overigens heeft niet alleen de beuk het zwaar. Zwart constateert dat de mineralenhuishouding verstoord is. ,,De eiken hebben het bijvoorbeeld zwaar vanwege verzuring." Dit is overigens een proces dat al even aan de gang is. ,,Dit is goed te zien doordat bij steeds meer eiken grote, dikke takken doodgaan. Ook gaan er opvallend veel eiken helemaal dood," vertelt de boswachter. ,,De bomen raken verzwakt door de droogte en door die verzuring, mede als gevolg van de beruchte stikstof. Parasieten geven vervolgens het laatste zetje."