Corona maakt fysieke informatieavonden onmogelijk

ERMELO - Christelijk College Groevenbeek houdt vanwege de coronamaatregelen ouderavonden via livestream. Het is voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders niet makkelijk om zich momenteel uitgebreid te oriënteren op het voortgezet onderwijs in de regio.

Juist nu breekt een periode aan waarin normaal gesproken informatieavonden voor de ouders worden georganiseerd en leerlingen scholen gaan bezoeken. Gelukkig kunnen de schoolbezoeken en de open lesmiddagen van groep 8 wel doorgaan omdat het onderwijs aan leerlingen weinig beperkingen wordt opgelegd.

Talkshow 

Maar ouderavonden en open dagen kunnen niet in ‘fysieke vorm’ plaatsvinden. Groevenbeek heeft er daarom voor gekozen om de drie informatieavonden die in de maand november gepland staan nu via een livestream aan te bieden. In een talkshow setting zullen medewerkers van de school de ouders informeren over NEXT (23 nov.), Tweetalig VWO (24 nov.) en TL-plus (25 nov.). Naast een presentatie worden leerlingen en docenten geïnterviewd en kunnen ouders via een chat vragen stellen aan de presentatoren. De school hoopt op deze manier de ouders toch van de noodzakelijke informatie te kunnen voorzien. De open dagen in januari zullen ook via een livestream ingevuld worden.