'Hiermee kunnen we gas geven op fietspaden'

ERMELO - De gemeente Ermelo krijgt € 1,35 miljoen van het Rijk voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen. De overheid geeft 165 miljoen euro uit aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Met het geld kunnen gemeenten, provincies en waterschappen aan de slag met gevaarlijke kruispunten, fietspaden, wegen en rotondes. 

Wethouder Leo van der Velden is blij met de subsidie: ,,Dit is het zetje dat we nodig hadden. Hiermee kunnen we gas geven op de fietspaden.” De laatste woordspeling duidt op het feit dat verkeersveiligheid voor dit college heel belangrijk is, maar de financiële vraagstukken van de gemeente dwongen tot keuzes. ,,Hiermee borg je de uitvoering van de plannen die er al lagen.” Voor deze subsidieregeling, die afgelopen zomer werd opengesteld, gold het criterium 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Ermelo kon toen, gezamenlijk met een aantal andere gemeenten, snel schakelen en wist kansrijke  projecten op te voeren. Dit is nu door het Rijk gehonoreerd.

Co-financiering

Het gaat om co-financiering, dus Ermelo zal zelf ook de helft moet bijdragen. ,,Ik zie dit als een vrucht van onze aanpak,” vertelt Leo van der Velden. ,,We hadden de plannen al begroot, maar dit geeft een injectie.” Hiermee kan het opknappen en verbreden van de recreatieve fietspaden van start. Daarnaast wordt het haalbaar om binnen andere projecten aan de slag te gaan met de aanleg verkeersdrempels, wegversmallingen en schoolzones, waarvoor eerder nog onvoldoende of geen financiële middelen beschikbaar waren. ,,Veel projecten worden al op korte termijn gerealiseerd,” meldt de wethouder. ,,Hiermee krijgt de bouwsector ook nog eens een impuls.”

Betonblokken

Eén van de eerste projecten die wordt opgepakt is de aanpak van de Prins Hendriklaan. Hierover zullen begin 2021 gesprekken met omwonenden worden gevoerd. De verwachting is dat de betonblokken voor de zomer zullen verdwijnen. Ook zal de schoolzone bij de Beemdweg een impuls krijgen. Daarnaast wordt er gekeken naar de Stationsstraat/Julianalaan en de Oude Telgterweg.