Bodycams hebben de-escalerende werking

ERMELO - Boa’s in de gemeente Ermelo worden uitgerust met bodycams. Handhavers krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld. Ook in Ermelo is er een toename van incidenten waarbij sprake is van fysieke en verbale agressie tegen boa’s. Onderzoek heeft uitgewezen dat het dragen van bodycams een de-escalerende werking heeft. Het veiligheidsgevoel van boa’s neemt daarmee toe.

De bodycam is zichtbaar aanwezig en staat altijd in stand-by modus . Dit betekent dat er pas beelden worden opgeslagen zodra de boa de opname start. Dit gebeurt wanneer er een dreigende situatie ontstaat en de boa heeft aangegeven de camera aan te zetten. Wanneer de camera geactiveerd wordt, wordt ook een minuut voorafgaand aan het activeren van de bodycam opgeslagen. De beelden worden versleuteld opgeslagen en kunnen niet ter plaatse worden teruggekeken. Wanneer een persoon gefilmd is, kan er bij de gemeente een verzoek worden ingediend om de beelden terug te kijken. De inzet van de bodycams wordt na een jaar geëvalueerd.