Innovatief concept door samenwerking

ERMELO – Aan de Julianalaan wordt een woonproject gebouwd voor kwetsbare jongeren. Het plan bestaat uit vijftien geschakelde units. Het project wordt gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen GGz Centraal, Kwintes, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Uwoon en gemeente Ermelo.

De Proeftuin is een project voor kwetsbare jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar als tussenstap naar zelfstandig wonen. Training, ondersteuning en begeleiding staan centraal. De jongeren mogen maximaal twee jaar in de Proeftuin verblijven. Het plan bestaat uit vijftien units, die geschakeld zijn in een rij van negen units en van zes units. De woningen komen in voormalig agrarisch gebied en worden daarom voorzien van een kapschuur dakvorm waardoor het effect van een agrarische schuur benadrukt wordt. Rondom de woonunits wordt veel aandacht geschonken aan groen, zo worden er houtsingels en beukenhagen gerealiseerd en komen er aan weerszijden van de weg bomen. Op de daken komen zonnepanelen.

Samenwerkingsverband

De Proeftuin wordt gerealiseerd door een samenwerkingsverband van drie maatschappelijke organisaties: GGz Centraal, Kwintes en AHMN, woningcorporatie Uwoon, de grondeigenaar en een vastgoedadviseur Vestaal, die samen met de gemeente Ermelo en Harderwijk het project hebben bedacht en gaat uitvoeren. Het doel van de proeftuin is om aan kwetsbare jongeren verantwoorde ondersteuning, coaching en training aan te bieden. Dit zal worden verzorgd door GGz Centraal, Kwintes en AHMN. Uwoon zal de verhuur van de woningen op zich nemen. De planning is dat er in de zomer van 2021 in de units aan de Julianalaan gewoond kan worden.
Meer informatie over dit project is te vinden op: www.proeftuinjulianalaan.nl