Verpleegkundige zorg voor patiënten

ERMELO - Het Buurtzorgpension, op de hoek van de Julianalaan en de Wilhelminalaan, heeft haar deuren geopend voor de opvang van herstellende covid-patiënten. Het gaat om patiënten die na opname in het ziekenhuis nog verpleegkundige zorg nodig hebben, maar niet meer in het ziekenhuis hoeven te blijven. In het Buurtzorgpension zijn verpleegkundigen van Buurtzorg werkzaam die de benodigde zorg kunnen bieden. Ook is er nauw contact met huisartsen en behandelend artsen in het ziekenhuis.

,,De eerste patiënten zijn al opgenomen,” vertelt Hannie Olthuis, kwaliteitsmedewerker van Medicamus. ,,Ook patiënten die ernstig ziek thuis zijn met of zonder covid, waarbij ziekehuisopname niet nodig is, maar er wel 24 uur zorg nodig is kan hier terecht. Het gaat eerst om acht bedden met de mogelijkheid tot uitbreiding. Het pension heeft 15 bedden, maar doordat personeel ook te maken heeft gehad met covid-besmettingen is het aantal bedden nu vastgesteld op acht. ,,Gelukkig zijn de meesten alweer aan het werk,” meldt Olthuis. Overigens hangt een en ander samen met de zorgzwaarte van de patiënten die binnenkomen. ,,De verpleegkundigen van het pension doen de triage bij aanmelden van de patiënten,” legt Olthuis uit.

Opname

Voor de Kerst is het pension even gesloten geweest vanwege covid-besmetting bij een deel van het team. ,,De patiënt die op dat moment in het pension verbleven zijn z’n naar huis geplaatst, anderen zijn overgeplaatst naar de ander Buurtzorg pensions in het land.” De verpleegkundigen van het Buurtzorgpension bekijken samen met patiënt en dien naasten hoelang een opname wenselijk is. Olthuis: ,,De aanvraag voor opname vanuit een thuissituatie gaat via de huisarts. Als een patiënt in het ziekenhuis ligt komt de transfer verpleegkundige de aanvraag regelen met de verpleegkundige van het Buurtzorg pension.”

Roosters

Het team van het Buurtzorgpension is blij dat men deze zorg op korte termijn kan regelen. Naast verpleegkundigen zijn er natuurlijk ondersteunende diensten, zoals mensen die de maaltijden, koffie en thee verzorgen, maar natuurlijk is er ook een huishoudelijke dienst aanwezig. ,,De verpleegkundigen krijgen de roosters prima gevuld,” vertelt Olthuis. ,,Het is een vast team met verpleegkundigen die al lang in het pension werkt.” Natuurlijk gelden ook de landelijke coronaregels in het Buurtzorgpension.