Wethouder heeft nu al ruimte 

ERMELO - Vandaag heeft de Ermelose Kamerlid Eppo Bruins namens de ChristenUnie een initiatiefwetvoorstel ingediend waarmee er een einde moet komen aan de verplichting dat er in schrijnende gevallen een ‘bijstandsboete’ moet worden opgelegd. Volgens Bruins staat het voorbeeld uit Wijdemeren, dat rond de feestdagen uitgebreid in het nieuws kwam, niet op zichzelf. Bruins: ,,Barmhartigheid en menselijke maat moeten terug in onze wetgeving.”

In de gemeente Wijdemeren moet een inwoner € 7000,- terugbetalen omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. In Waalwijk wordt iemand gekort op haar uitkering omdat ze af en toe mee-eet bij haar moeder voor wie ze zorgt. Deze voorbeelden staan niet op zichzelf. Raadsleden in Ermelo vragen zich af of dergelijke situaties zich ook in Ermelo voordoen. Zowel de ChristenUnie Ermelo als het CDA Ermelo en BurgerBelangen Ermelo hebben hierover vandaag vragen gesteld aan het college.

Beslissingsruimte

,,Eigenlijk hebben wethouders al wel eigen beslissingsruimte, maar die zit in de Algemene wet bestuursrecht en niet in de Participatiewet,” legt Eppo Bruins uit. ,,Daardoor vergt het nogal wat bestuurlijke moed om als wethouder barmhartig en ruimhartig te reageren, aangezien de Participatiewet zo hardvochtig geformuleerd is.” Daarom wil het Kamerlid de ‘moet-bepaling’ in een ‘kan-bepaling’ veranderen. ,,Men kán terugvorderen en een boete opleggen, maar dat hoeft dus niet. Dat benadrukt de ruimte die de wethouder theoretisch gezien al heeft. Daarmee krijgen we barmhartiger beslissingen, en zal er langzamerhand ruimere jurisprudentie ontstaan zodat gemeenten weer de menselijke maat durven toe te passen en zich daarbij niet gehinderd voelen door de wet.”

Menselijke maat 

De vrouw in Wijdemeren had volgens de inlichtingenplicht moeten doorgeven dat ze boodschappen kreeg van haar moeder. Tijdens een controle bleek ze dat niet gedaan te hebben waardoor ze nu alle ontvangen bijstand moet terugbetalen. Met de aanpassing zoals de ChristenUnie die nu voorstelt blijft het mogelijk om boetes op te leggen en geld terug te vordering, maar dan in het geval van bewuste fraude. Raadslid Jos van der Deure is benieuwd wat het standpunt van het college in Ermelo is. ,,Gaat men handhaven en neemt men maatregelen volgens de letter van wet of wordt ‘barmhartigheid en de menselijke maat’ toegepast?” Het CDA en BBE vragen het college hoe er op dit moment wordt gecontroleerd. Ook wil men weten of bijstandsgerechtigden die hulp in natura ontvangen, worden gekort op hun uitkering. Sarath Hamstra (CDA): ,,Ziet men in Ermelo mogelijkheden om in dergelijke situaties niet over te gaan tot het uitdelen van boetes, maar rekening te houden met de persoonlijke situatie, zodat de persoon in kwestie niet nog dieper in de problemen geraakt?”

Zekerheid

Bruins:,,Stel, je kinderen krijgen zakgeld van je ex-partner. Vervolgens moet jij je bijstandsuitkering terugbetalen omdat je dat had moeten opgeven als eigen inkomsten.” Het Kamerlid kan verschillende voorbeelden noemen, het trieste is dat het waargebeurd is. ,,Dit is hoe de huidige bijstandsregels uitpakken.” Mensen die dit hebben meegemaakt, kunnen zich nergens op beroepen. ,,Met terugwerkende kracht zal dat heel ingewikkeld worden,” legt Bruins uit. ,,De nieuwe wet gaat in vanaf een bepaald moment, en die wet geeft vanaf dat moment wethouders meer zekerheid dat ze barmhartig mogen zijn. Zodra de wet er is, werkt ie vanaf dag 1.”