Expert maakte 35.000 modelberekeningen

ERMELO - Door op de juiste locaties de landbouw te hervormen, kan men veel effectiever de Natura-2000 gebieden beschermen. Dat blijkt uit de overzichtskaart van Nederland die de Ermeloër Ton Brouwer met zijn collega Jan Willem Erisman maakte. ,,Voor deze kaart waren 35.000 modelberekeningen nodig,” vertelt Brouwer, eigenaar van adviesbureau Gispoint. Hij is GIS expert met veel specialistische kennis.

Eind vorig jaar kwam Ermelo in het nieuws vanwege de stikstof. Investico en De Groene Amsterdammer publiceerden de uitslag van een onderzoek naar stikstofuitstoot. Een Ermelose kalkoenenmester bleek de topvervuiler. Volgens Brouwer heeft dat niets te maken met de bedrijfsvoering. ,,Als je naar onze kaart kijkt, zie je dat een bedrijf met een hele grote emissie op 15 km afstand kan veel meer depositie geven dan een kleintje dicht op een Natura-2000 gebied,” aldus de Ermeloër. Volgens de expert is het dan ook efficiënter (en dus goedkoper) om dat bij grote bedrijf maatregelen te treffen.” Het kabinet trekt enorme bedragen uit om de uitstoot van stikstof naar beneden te brengen. Door een gebiedsgerichte aanpak kan er met dezelfde vermindering van de stikstofuitstoot een veel groter effect ontstaan dan met de aanpak in het huidige stikstofbeleid.

Opkopen

Collega Erisman zegt dat wanneer je een boerenbedrijf binnen tien kilometer van een Natura-2000 gebied hebt en je stoot een bepaalde hoeveelheid stikstof uit, dan kun je je bedrijf laten opkopen. Maar dat is niet voor iedereen de oplossing. De kalkoenboer in Ermelo zit op steenworp afstand, op een erf wat al decennia lang een familiebedrijf is. Dat verdwijnt wanneer hij zich laat uitkopen. ,,Ja,” zegt Brouwer. ,,En dan is het ook nog zo dat als je je laat uitkopen je niet ergens anders een nieuw bedrijf mag beginnen terwijl verplaatsen van je bedrijf nu juist heel effectief is.”

Speciale stikstofkaart

Erisman en Brouwer maken met de speciale stikstofkaart inzichtelijk in welke gebieden in Nederland de meeste winst te behalen valt. Ze willen hiermee bijdragen aan een nieuw en gericht stikstofbeleid. Maar dat vraagt maatwerk. ,,Ik heb begrepen dat de kalkoenboer in Speuld zelf al initiatieven had genomen, maar dat hij daar geen vergunning voor heeft gekregen. Dat vind ik te gek voor woorden,” aldus Brouwer. ,,Onze overheid zou dat soort initiatieven nu juist moeten ondersteunen door daar zo snel mogelijk vergunningen voor te verlenen en ruim te subsidiëren. In dit geval heb je dan voor een fractie van de kosten van opkopen een enorme milieuwinst. En het belangrijkste: de boer kan verder met zijn bedrijf.” Brouwer hoopt dat de maatregelen die men neemt efficiënt zijn. ,,Het is belangrijk wat je doet en waar je het doet.”

Eye-opener

De kaart is in eerste instantie bedoeld voor het rijk en de provincies, zij kunnen op basis van deze gegevens beter bepalen waar ze het best aan de slag kunnen. De invloed van de gemeente is heel beperkt hierin. ,,Het is zeker een eye-opener voor beleidsmakers,” zegt Ton Brouwer. ,,Dit de eerste keer is dat zo'n kaart is gemaakt en de kaart laat zien wat de beleidsmakers al lang heel graag wilden weten.”