Paardenopvang vertrekt vanwege dreigende dwangsom

ERMELO – Het lag aan iedereen, behalve aan henzelf. Maar toch hebben de eigenaren van Shetlanderponyopvang De Shetterie uiteindelijk zelf besloten om uit Ermelo te vertrekken. Verschillende conflicten, onder andere met de buren en de gemeente, lagen hieraan ten grondslag. 

Shetlanderopvang De Shetterie verhuisde in september van de Buitenbrinkweg naar de nieuwe locatie aan de Telgterweg, maar kwam daarna veelvuldig in het nieuws. Het begon met ontsnappende pony’s en paarden - volgens de eigenaresse door het doorknippen van de afrastering-, maar ook de vermeende slechte verzorging van de dieren en de modderpoelen op het terrein, waarop zij aangesproken werden. Niet alleen de omwonenden hadden kritiek op de ontsnappende pony’s en paarden, maar ook de gemeente sloeg hier op aan. Het bleek dat De Shetterie geen vergunning had om op deze locatie een opvang te hebben want het paste niet binnen het bestemmingsplan aan de Telgterweg. De gemeente Ermelo was erg coulant tegen eigenaresse Samantha Hailey, want hoewel ze binnen veertien dagen na 30 november haar zienswijze bij de gemeente kenbaar zou moeten maken, kreeg ze tijd tot half januari 2021. ,,We gunnen de organisatie een termijn van zes weken om een einde te maken aan de strijdige situatie,’’ aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,De organisatie kan dan bij ons een voorstel indienen voor een ander perceel.’’

Epe

Volgens de gemeente heeft eigenaresse Hailey inderdaad gebruik gemaakt van de mogelijkheid om haar zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens werd er door een toezichthouder van de gemeente na half januari een controle uitgevoerd op het perceel aan de Telgterweg nabij nr. 315. Daarbij werd geconstateerd dat op het terrein nog één zwart paard aanwezig was. Dit bleek overigens het paard van de grondeigenaar te zijn. Uit dit gesprek bleek dat De Shetterie was vertrokken naar een andere locatie. Ermelo van NU heeft de afgelopen dagen meerdere malen geprobeerd contact te krijgen met Samantha Hailey, maar ze wenste niet met ons in gesprek te gaan. Via vrijwilligers kregen we te horen dat de opvang naar een tijdelijke locatie in Epe is vertrokken, bang voor de dwangsom die boven haar hoofd hing.