Bomen staan ineens op particuliere grond

ERMELO – Tot voor kort was het Pretoriusplein het meest versteende gebied in Ermelo, de Driesprong met 'het bosje van Knevel' was de groene long. Maar dat is nu precies andersom. Bij de Van Emsthof en de Van Strijlandweg hebben bomen moeten wijken voor woningbouw. Veel bomen zijn gekapt en twee houtwallen zijn verdwenen.

Bewoners van de Van Emsthof woonden jarenlang in het groen, nu kijken ze naar nieuwbouwwoningen. ,,Er zou een groenstrook blijven, een houtwal,” vertelt raadslid Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo). Deze houtwal sloot aan op de achtertuinen van de Van Emsthof. Maar veel is gerooid vanwege de bouwplannen. ,,Sterker nog, de bomen staan nu ineens in de tuin van particulieren,” aldus Wilhelm. ,,Ik voel me gepiepeld. De raad is verkeerd voorgelicht. Op de tekeningen stond dat de houtwal gespaard zou worden.” Wilhelm toont de bewuste tekening. De gemeente geeft toe dat er in het eerste inrichtings- en verkavelingsplan van oktober 2016 nog onderdeel uitmaakte van de openbare ruimte. Maar een half jaar later is de grond verkaveld waardoor de houtwal onderdeel werd van de achtertuinen. Na jaren van ontwikkeling kon er van het oorspronkelijk bosje op het voormalige van Beekterrein maar heel weinig gespaard worden. Wel zijn er nog enkele bomen op de erfafscheiding met de Van Emsthof overeind gebleven, weliswaar op particulier terrein.

Herplantplicht

Bij het verlenen van kapvergunningen binnen het gebied van De Driesprong is een totale herplantplicht opgelegd van zestig bomen. Wilhelm: ,,Een boom vertegenwoordigt een waarde. Die moet dan worden vervangen door één of meer bomen van gelijke ‘boomwaarde’. Je kunt niet een honderd jaar oude boom vervangen door een jong boompje. Daar moet meer tegenover staan.” Het raadslid is overigens bang dat, nu de bomen op privéterrein staan, ze alsnog zullen worden gekapt. ,,Vooral als zonnepanelen te weinig rendement gaan opleveren.” Drie jaar geleden heeft de gemeenteraad de groenvisie vastgesteld omdat bomen van waarde zijn. Groen is van toegevoegde waarde qua leefomgeving, maar het vertegenwoordigt ook een waarde in biodiversiteit. Daarbij voorkomen grote bomen hittestress en ze slaan grote hoeveelheden CO2 op. Dat kan de jonge aanplant niet compenseren.

Kaalslag

Wilhelm pleit dan ook voor veel meer natuurlijke kap en onderhoud vanwege biodiversiteit. Hij stelt dat de bomenkap op de Driesprong te rigoureus was. ,,Het was de groene long van het centrum, die is nu geamputeerd. En ik vrees dat er hier nog meer bomen zullen verdwijnen. Wilhelm noemt het dan ook een kaalslag. De zestig bomen die herplant worden, staan niet in verhouding met het aantal gekapte bomen. Overigens is de gemeente voornemens een derde van de te planten bomen elders in Ermelo een plek te geven. Veertig jonge bomen zijn in de nieuwbouwwijk geplant.