'Geluidswal is essentieel voor natuurgebied' 

ERMELO – Het Natuur- en Milieuplatform Ermelo (NMP Ermelo) wil haar naam niet verbinden aan het nieuwe inrichtingsplan Het Groene Kruispunt rond het Nuldernauw. Eind vorig jaar gingen de gemeenten Putten en Ermelo de samenwerking aan met Leisurelands en gebiedscoöperatie GastvrijeRandmeren. Samen hebben zij een plan opgesteld.

Het NMP maakte in de aanloop hier naar toe, samen met studenten van Aeres Hogeschool Almere, een projectplan voor het stukje op Ermelo's grondgebied. Uitgangspunt was steeds een waardevol natuurgebied te creëren. ,,Dit leidde tot een rapport Herziene Schetsontwerp 2.0,” legt Gert Schuurman namens het NMP uit. ,,Verbaasd waren we dat tijdens een presentatie op 3 september 2020 waarin voor ons belangrijke zaken achterwege gelaten waren.”

Veranderingen

Volgens Schuurman zijn er na de presentatie van 17 juni 2019 veranderingen aangebracht in het plan zonder het NMP erbij te betrekken en te informeren. Een belangrijk onderdeel was het weglaten van een aarden geluidswal langs de A28. ,,De wal moet het verkeerslawaai reduceren. Maar volgens de beslissers, wethouders van Ermelo en Putten, directie van Gastvrije Randmeren en Leisurelands was de invloed van de wal te verwaarlozen.” Dus de wal is verdwenen in de plannen. ,,Dat bevreemde ons zeer. Temeer dat de twee doelvogels in het plangebied de Grote Karekiet en de Roerdomp zijn. Twee vogels die juist door middel van geluid onderling communiceren. Onderzoek naar verkeerslawaai op het gedrag van vogels heeft in Nederland nog nauwelijks plaats gevonden. Maar het onderzoek leverde wel op dat vogels die leven in steden harder en hoger moeten gaan zingen.”

Win-win

Schuurman refereert aan diverse onderzoeken en wil daarmee aangeven dat de geluidswal voor hem niet zomaar weggelaten kan worden. ..Zeker is dat de wal voor de menselijke bezoeker een stillere ervaring zal geven waardoor men de geluiden (van vogels) uit het gebied beter kan waarnemen.” Pogingen om de wal te handhaven en te voorzien met zonnepanelen aan de A28 zijde werden van de hand gewezen. Schuurman: ,,Vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) leek dit ons een mooi win-win project.” Ook de aandacht voor het creëren van leefgebieden voor reptielen en amfibieën (de aanleg van poeltjes) wordt volgens het NMP onderbelicht. ,,Het NMP gaat voor een inrichting dat gericht is op biodiversiteit.” Toch vindt Schuurman ook veel mooie ideeën in de plannen. ,,We gaan het project wel nauw gezet volgen en hopen dat het, ondanks onze bedenkingen, een waardevol stuk natuur wordt.”